Vol 40, No 1 (2016)

Table of Contents

Articles

KÜNYE Şeref BOYRAZ (Türkçe)
Şeref BOYRAZ
İÇİNDEKİLER Şeref BOYRAZ (Türkçe)
Şeref BOYRAZ
TÜRÜNÜN İLGİNÇ VE AYKIRI BİR ÖRNEĞİ: ŞEYH AHMED HÜSÂMEDDÎN MEVLİDİ M. Fatih KÖKSAL (Türkçe)
Mehmet Fatih KÖKSAL
FETİH ÖNCESİNDE YAZILMIŞ BİR MEVLİD: AYASOFYA MÜEZZİNİ KEMÂL'İN MEVLİDÜ’N-NEBÎ’Sİ Rıfat KÜTÜK (Türkçe)
Rıfat KÜTÜK
ERMENİ TERÖRİZMİNİN KAYNAKLARI VE SİVAS ÖRNEĞİ Azmi SÜSLÜ (Türkçe)
Azmi SÜSLÜ
MENGÜCEKLİLERİN DANİŞMENDLİLER İLE MÜNASEBETLERİ Abdullah KAYA (Türkçe)
Abdullah KAYA
CUMHURİYETİN KURULUŞ YILLARINDA BASIN İKTİDAR İLİŞKİSİ (1920-1925) Metin KOPAR (Türkçe)
Metin KOPAR
ATAY VE CAMUS’DE TUTUNAMAYAN YABANCI Emel ÖZKAYA (Türkçe)
Emel ÖZKAYA
RÖNESANS GURMESİ VE MODERN ÇAĞIN ÇOCUĞU OLARAK GANGANTUA Ahmet YILMAZ (Türkçe)
Ahmet YILMAZ
CULTURAL IDENTITY IN GEORGE ORWELL’S SHOOTING AN ELEPHANT Ayla OĞUZ
Ayla OĞUZ
EDEBİYATTA YENİ TARİHSELCİLİK Kubilay GEÇİKLİ (Türkçe)
Kubilay GEÇİKLİ
THE MAGIC OF SCIENCE IN THE FRANKLIN'S TALE Oya Bayıltmış ÖĞÜTCÜ
Oya BAYILTMIŞ ÖĞÜTCÜ
SPECTRALITY AND ABJECTION IN THE STORIES OF CHARLES DICKENS’ THE SIGNAL-MAN AND HERMAN MELVILLE’S BARTLEBY Zeynep HARPUTLU
Zeynep HARPUTLU
OKUL LİDERLİĞİ DAVRANIŞ VE UYGULAMALARININ OKULLARIN ETKİLİLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ÖĞRETMEN ALGILARINA GÖRE İNCELENMESİ S. ABDURREZZAK, C.T. UĞURLU (Türkçe)
Seyfettin ABDURREZZAK, Celal Teyyar UĞURLU
COĞRAFYA DERSİ YAZILI SINAV SORULARININ YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİ’NE GÖRE ANALİZİ A. ARSEVEN, U. ŞİMŞEK, M. GÜDEN (Türkçe)
Ayla ARSEVEN, Ufuk ŞİMŞEK, Mustafa GÜDEN
ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN OKUL MÜDÜRÜNE VE ÖĞRETMENLERE GÜVEN DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ N. ÖZER, B. DÖNMEZ, S. ATİK (Türkçe)
Niyazi ÖZER, Burhanettin DÖNMEZ, Servet ATİK
DÜZENSİZLİK VE TOPLUMSAL KAYGI TEORİLERİ BAĞLAMINDA SUÇ KORKUSU: MERSİN ÖRNEĞİ Meral ÖZTÜRK (Türkçe)
Meral ÖZTÜRK
MEKÂNSAL SÜREKLİLİK VE BAĞLAMSAL TUTARLILIĞIN PATTERN LANGUAGE ARACILIĞIYLA OKUNABİLİRLİLİĞİ: BİR ÖRNEKLEM P. KOÇ, U. TUZTAŞI (Türkçe)
Pınar KOÇ, Uğur TUZTAŞI
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE HİZMET PAZARLAMASI VE HAVAYOLU FİRMALARINDA BİR ARAŞTIRMA D. Fatma BİÇER, Mustafa GÜLMEZ (Türkçe)
Derya Fatma BİÇER, Mustafa GÜLMEZ
MALİ ÖZERK YEREL YÖNETİMLERDE GELİR KAYNAKLARI A. AKBULUT, R. TEKELİ
Ahmet AKBULUT, Recep TEKELİ
“THEY LIVE” FİLMİ ÜZERİNE ANTİKAPİTALİST BİR ÇÖZÜMLEME Ozan ÖZPAY (Türkçe)
Ozan ÖZPAY
BOTTICELLI’NİN İLKBAHARI Gülşah ÖZDEMİR (Türkçe)
Gulsah OZDEMIR
AŞIK VEYSEL'İN "ÇARIK-MES KONUŞMASI" ADLI ŞİİRİNİN ONTOLOJİK TAHLİLİ S. Sabri YILMAZ (Türkçe)
Serhat Sabri YILMAZ
A JULIA KRISTEVAN ANALYSIS OF STEVIE SMITH'S POETRY Seda ÖRMENGÜL
Seda ÖRMENGÜL


ISSN: 1303-0329