Vol 35, No 2 (2011)

Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi

Table of Contents

Articles

Künye PDF
Şeref Boyraz
İçindekiler PDF
Şeref Boyraz
Şairlerimizde Anne Hasretinin Sembolü Olarak Mezar / The Graves İn Our Poets As A Symbol Of Longing For The Mother PDF
Süheyla Yüksel
Otobiyografik Bellek ve Otobiyografik Belleği Etkileyen Değişkenler / Autobiographical Memory and Variables Affecting Autobiographical Memory PDF
FİLİZ SAYAR
Susan And Lucy: Two Outstanding Heroines Of Alan Ayckbourn / Susan ve Lucy: Alan Ayckbourn’un İki Sıradışı Kadın-Kahramanı PDF
Erdinç Parlak
Kötümserlik ve Mutsuzluk İzlekleri Çerçevesinde Guy De Maupassant’ın Romancılığı: Bir Hayat Örneği ve Flaubert Etkisi / The Novel of Guy de Maupassant in Accordance with Pessimism and Unhappiness: Example of ‘A Life’ and Flaubert’s Effect PDF
Ahmet Yılmaz
L’influence Creative De La Memoire Dans Albertine Disparue De Proust / The Creative Impact Of Memory In Albertine Gone Of Proust PDF
Emel ÖZKAYA
Az Gelişmiş Ülkelerin Coğrafî Koşullarının Zorladığı Mekâna Bağlı Kalkınma Girişimleri / Les Tentatives De Développements Imposés Par Des Conditions Géographiques/ L'espace Des Pays Sous Développés S’étant Occupées PDF
Rüştü ILGAR, Jean Nicolas LEFILLEUL
Türkiyede Eğitim Bilimleri Alanında Yürütülen Lisansüstü Eğitime Ulusal Yeterlilikler Çerçevesinde Bakış / An Overvıew Of Postgraduate Studıes In Educatıonal Scıences In The Framework Of Natıonal Qualıfıcatıons PDF
tuncay dilci
Akademik Camiada Yurttaşlık Algısı ve Bilinci: (CÜ Öğretim Üyeleri Örneğinde) / Perceptıon And Conscıousness Of Cıtızenshıp In Academıa: Sample Of Cumhuriyet Unıversıty PDF
Ercan ŞAHBUDAK, Sezer Ayan
1950-1960 Yılları Arası Türk Heykel Sanatı / The Years Between 1950-1960 Art Of Sculpture İn The Turkish PDF
emel coşkun


ISSN: 1303-0329