Popüler Türk Sineması’nda Ürün Yerleştirme: Tütün Ve Tütün Mamulleri Kullanımı

Gülşah SARI
1.922 318

Abstract


Bu çalışma son dönem Türk Sineması'nda ürün yerleştirme bağlamında tütün ve tütün mamullerinin nasıl kullanıldığını tartışan bir araştırmadır. Çalışmada ürün yerleştirmeye dair kavramlar ile ürün yerleştirmenin dünyadaki gelişimi, Türk Sineması’nda ürün yerleştirmenin tarihsel gelişimi ve elde edilen bu bilgiler göz önünde bulundurularak 2011-2015 yılları arasında Türk Sinemas'ında ürün yerleştirme olarak tütün ve tütün mamullerinin nasıl kullanıldığına bakılmıştır. Filmler incelenirken içerik analizi yöntemi belirlenmiştir.


Keywords


Reklamcılık, Televizyon, Sinema