Bismil Ağzından Derleme Sözlüğü’ne Katkılar

Münir ERTEN, Ahmet BAŞKAN
1.830 306

Abstract


Dilimizin en önemli zenginliklerinden biri söz varlığımızdır. Sosyal ve teknolojik değişmelere bağlı olarak özellikle ağızlarda varlığını sürdürmekte olan sözler günden güne unutulmaktadır. Bu sözleri kayıt altına alıp sözlerin gelecek nesillere aktarılmasına katkıda bulunan en önemli eser, büyük bir gayretle hazırlanan Derleme Sözlüğü’dür. Yapılan ağız çalışmaları sonucunda tespit edilen yeni kelimeler ve var olan kelimelerin yeni anlamları da bu sözlüğe katkı sağlayacaktır. Bu çalışmada, Bismil Ağzı (Başkan 2012) adlı yüksek lisans tezini esas alarak derlenen sözler ‘’Derleme Sözlüğü’nde Bulunmayan Sözler, Derleme Sözlüğü’nde Bulunup Anlamları Farklı Olan Sözler ve Derleme Sözlüğü’nde Bulunup Bismil Yöresinde Kullanıldığı Belirtilmeyen Sözler’’ olarak üç başlık altında ele alınmıştır. Derlenen sözlerin anlamları, metin içinde geçtikleri yerler ve hangi yerleşim yerinden derlendikleri de ayrıca belirtilmiştir. Bu çalışma ile dilimizin söz varlığına az da olsa katkıda bulunulması amaçlanmıştır.


Keywords


Türkiye Türkçesi Ağızlar; Bismil Ağzı; Derleme Sözlüğü; Ağız Sözlüğü; Söz Varlığı