Trafikte Araba Kullanırken Müzik Dinleme Alışkanlıklarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yusuf ÖZGÜL, Salih AYDOĞAN
2.375 534

Abstract


Bu çalışma ile trafik hayatının vazgeçilmez bir olgusu olan müzik dinleme alışkanlıklarının sürücülerin sürüş deneyimlerine olan etkileri incelenmiştir. Amaçlı örnekleme yöntemiyle rastgele 218 kişiye ulaşılmış ve bu kişilere geliştirilen likert tipi anket formu uygulanmıştır. Anket verilerine ek olarak yöneltilen açık uçlu bir soru ile katılımcıların görüşleri alınmıştır. Anketten elde edilen veriler betimsel olarak incelenirken, açık uçlu soruya verilen cevaplar ise içerik analizi yapılarak belirli başlıklar altında incelenmiştir. Elde edilen veriler sürücülerin önemli bir kısmının trafikte müzik dinleyemedikleri zaman kendilerini kötü hissettiklerini fakat dinledikleri müziğin sesinin yüksek olmasının dikkatlerini dağıtarak trafik ihlalleri ve kazalarına sebep olduğunu göstermiştir. Ayrıca sürücülerin büyük bir çoğunluğunun şehirlerarası yolculuklarda algılarını açık tutabilmek amacıyla müzik dinledikleri fakat sürüş esnasında müzik çaların ayarlarıyla oynanmasının trafik güvenliğini yüksek oranda tehlikeye soktuğu belirlenmiştir. Bunlara bağlı olarak; şehirlerarası yolculuklarda sürücülerin uyuyakalması ile yaşanan kazaların önüne geçmek amacıyla sürücülerin müzik dinlemelerini teşvik edecek kamu spotlarının televizyonlarda yayınlanması, ayrıca trafik güvenliğini tehdit eden yüksek sesli müzik dinlemenin de gerekli kanunlar çıkartılarak ek cezalara tabi tutulması önerilmiştir.