Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

131.960 89.134
Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Her yılın Haziran ve Aralık aylarında yayımlanır. Genel Yayın Yönetmeni: Prof. Dr. Şeref BOYRAZ Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi Bölümü 58140 Sivas, Türkiye

Journal Homepage Image

Announcements

 

June 2014 Issue was published!

 
June 2014 Issue of the Journal of Social Sciences was published.  
Posted: 2014-06-30
 

December 2013 Issue was published!

 
December 2013 Issue of the Journal of Social Sciences was published.  
Posted: 2014-01-28 More...
 

December 2013 Issue was published!

 
December 2013 Issue of the Journal of Social Sciences was published.  
Posted: 2014-01-28
 
More Announcements...

Vol 39, No 2 (2015): Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

Table of Contents

Articles

KÜNYE KÜNYE (Türkçe)
Şeref BOYRAZ
İÇİNDEKİLER İçindekiler (Türkçe)
Şeref BOYRAZ
SİVASLI BİR DİVAN ŞAİRİ: RÛHÎ HAKAN YEKBAŞ (Türkçe)
Hakan YEKBAŞ
ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN IQ PUANLARININ CİNSİYET DEĞİŞKENİ BAKIMINDAN YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI: MALATYA ÖRNEĞİ M.S.KÖKSAL, A.İ.BORAN
Mustafa Serdar KÖKSAL, Ali İhsan BORAN
TOKAT (NİKSAR) İSKELETLERİNDE DİŞ VE ÇENE PATOLOJİLERİ N.TORUN, P.G.KIRMIZIOĞLU (Türkçe)
Nevzat TORUN, Pınar GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU
TÜRKİYE FİZİKSEL ANTROPOLOJİ ÇALIŞMALARI BİBLİYOGRAFYASI (1930-2014) I.GÜNAY, G.Ö.BAŞIBÜYÜK (Türkçe)
Işın GÜNAY, Gülüşan ÖZGÜN BAŞIBÜYÜK
100.YILINDA ÇANAKKALE SAVAŞLARINDA TÜRK MİLLİ RUHUNUN UYANIŞI HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER Ayşe YANARDAĞ (Türkçe)
Ayse YANARDAĞ
ABDULRAZAK GURNAH’NIN “DESERTION” ADLI ROMANININ POSTKOLONYAL OKUMASI Kubilay GEÇİKLİ (Türkçe)
Kubilay GEÇİKLİ
SOSYAL YARDIMLARIN SORUNLU ALANI: MUHTAÇLIK TESPİTİ Yılmaz DAŞLI (Türkçe)
Yılmaz DAŞLI
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN COĞRAFYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI VE ALAN BİLGİ DÜZEYLERİ Y.DİKMENLİ, T.ÇİFÇİ (Türkçe)
Taner ÇİFÇİ, Yurdal DİKMENLİ
MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ YAŞANTILARINDA KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLER Z. KAPTAN, E. GİRAL (Türkçe)
Zekeriya KAPTAN, Ender GİRAL
SAĞLIK HİZMET ETKİNLİĞİ AÇISINDAN KAMU HASTANE BİRLİKLERİ PERFORMANS ANALİZİ U.BEYLİK, İ.H.KAYRAL, Ü.NALDÖKEN (Türkçe)
Umut BEYLİK, İbrahim Halil KAYRAL, Ümit NALDÖKEN
REFAH DEVLETİ BAĞLAMINDA ALMANYA’DA YAŞLILARA İLİŞKİN TEMEL HAKLAR Türken ÇAĞLAR (Türkçe)
Türken ÇAĞLAR
YAN CÜMLELERİN DİLBİLGİSEL ANLAMLI SÖZCÜK DEĞERİNDE KULLANIMI Özlem ERDOĞAN (Türkçe)
Özlem ERDOĞAN
İSTANBULLU ŞEYH MEHMED HAYRÎ VE YENİ MEVLİD-İ ŞERÎF TAKRÎR-İ ŞEHÂDETEYN VE TEZKÎR-İ HITÂBETEYN’İ Nagihan ÇAĞLAYAN (Türkçe)
Nagihan ÇAĞLAYAN
INSTRUMENTALIZATION OF NOVEL IN SOCIAL SCIENCE RESEARCHES Cem Yılmaz BUDAN
Cem Yılmaz BUDAN
THE REPRESENTATION OF TURKISH WOMEN IN ENGLISH TRAVEL WRITING AND TURKISH WOMAN AS THE JUSTIFIED ‘OTHER’ IN TURKISH EMBASSY LETTERS Ceyda BİROL
Ceyda BİROL
WATERLAND: A POSTMODERN STORY OF REVOLUTION Zehra COŞKUN
Zehra COŞKUN


ISSN: 1303-0329