Vol 38, No 1 (2017)

Table of Contents

Natural Sciences Research Article

Theoretical studies on oxovanadium(IV) complexes with sterically crowded Schiff base ligands PDF
Duran KARAKAŞ, Koray SAYIN
Nükleer Yakıt Zenginleştirme İşleminde Kullanılan Gaz Santrifüj Yönteminin İncelenmesi PDF
Recep AKKAYA, Seyit Rıza TOKGÖZ, Elif KEMAH
Puzolanik Aktivite Tespit Yöntemleri: Fiziksel Metotlar PDF
Sedat KURUGÖL
Swiss Albino Farelerde Fenpiroksimat (Akarisit)’ın Teşvik Ettiği Biyokimyasal Değişime Karşı Fındığın Koruyucu Rolü PDF
Kübra SABAH, Kültiğin ÇAVUŞOĞLU, Güray DEMİRTAŞ, Kürşad YAPAR, Emine YALÇIN
Comparative Analysis of Numerical Solutions of Advection-Diffusion Equation PDF
Amin GHAREHBAGHI, Birol KAYA, Gökmen TAYFUR
Evaluating the Production of Doubled Haploid Wheat Lines Using Various Methods of Wheat and Maize Crossing to Develop Heat-Tolerant Wheat Varieties PDF
Tayebeh BAKHSHI, Reza BOZORGIPOUR, Farajollah SHAHRIARI-AHMADI

Engineering Research Article

Hadoop ve Mapreduce Teknolojisi aracılığıyla Gıda-tabanlı Mobil Uygulamaları için bir Arama Hizmeti PDF
Mehmet Akif ÇİFÇİ, Duygu ÇELİK ERTUĞRUL
An intelligent Approach to Combinational Load Shedding with Tracing Reactive Power based on Genetic Algorithm PDF
Ghazanfar SHAHGHOLIAN, Bahman ZAHEDI
Köpük Betonun Reolojik Özelliklerinin Deneysel Olarak İncelenmesi PDF
İsmail DEMİR, M. Serhat BAŞPINAR, Erhan KAHRAMAN
PSO, CS ve FA Algoritmalarıyla Ortak Emiterli BJT'li Yükselteç Tasarımı PDF
Ali Fuat BOZ, Murat Erhan ÇİMEN
Coğrafi Bilgi Sistemi Kullanılarak Sivas Kenti ve Yakın Çevresi İçin Yerleşim Açısından En Uygun Alanların Belirlenmesi PDF
Can Bülent KARAKUŞ, Orhan CERİT
Design and Implementation of 1-bit Comparator in Quantum-dot Cellular Automata (QCA) PDF
Ali Newaz BAHAR, Krishna ROY, Md. ASADUZZAMAN, Mohammad Maksudur RAHMAN BHUİYAN


ISSN: 1300-1949