Vol 37, No 1 (2016)

Table of Contents

Natural Sciences Research Article

Timelike Surfaces With Constant Angle In De Sitter Space PDF
Tuğba MERT, Baki KARLIĞA
Generalized Qi's Integral Inequality PDF
Merve Esra YILDIRIM, Abdullah AKKURT, Hüseyin YILDIRIM
Off-plane Impurity Effects in Graphene Quantum Dots PDF
Bekir Sıtkı KANDEMİR, Defne AKAY
Farklı Test Sistemleri ile Somatik Hücrelerde Profenofos Genotoksisitesine Karşı Kuşburnu (Rosa canina L.) Ekstrelerinin Doğal Bir Antigenotoksik Ajan Olarak Kullanılması PDF (Türkçe)
Caner KASIMOĞLU, Handan UYSAL
Zeytinli Ada İnsan İskeletlerinde Diş Varyasyonları PDF
Mehmet Sabri BEKMEZ, Fadime SUATA ALPASLAN
Hegzagonal bor nitrürün açık atmosferde termal davranışları PDF
Muhammed ÖZ
Some Transition Metal Complexes of NO Type Schiff Base: Preparation and Characterization PDF
Erdal CANPOLAT, Ayşe AĞLAMIŞ, Hakan ŞAHAL, Mehmet KAYA

Engineering Research Article

Hazardous Consequences of Polygamy, Contraceptives and Number of Childs on cervical cancer in a low incoming country: Bangladesh PDF
Sayed ASADUZZAMAN, Setu CHAKRABORTY, Md. Goljar HOSSAİN, Mamun Ibn BASHAR, Touhid BHUİYAN, Bikash Kumar PAUL, Subrata Sarker CHANDAN, Kawsar AHMED


ISSN: 1300-1949