Vol 35, No 4 (2014)

Table of Contents

Editorial

Artvin, Rize ve Trabzon’daki Doğal Kaynak Sularında Toplam Alfa, Toplam Beta Aktivite Değerlerinin Belirlenmesi ve Jeoistatistiksel Olarak Modellenmesi PDF
Yaşar Kobya, Cafer Mert Yeşilkanat, Bakiye Çakır
Jeoistatistik Tahmin ve Simülasyon Yöntemleri ile Artvin İlindeki Doğal Kaynak Suları için Toplam Alfa ve Toplam Betanın Ara Değer Modellemesi ve Haritalanması PDF
Cafer Mert Yeşilkanat, Yaşar Kobya, Halim Taşkın, Uğur Çevik
Yapay Sinir ağları yöntemi ile Artvin ilinde ölçülen gama doz oranlarının ara değer modellemesi ve haritalanması PDF
Cafer Mert Yeşilkanat, Yaşar Kobya, Halim Taşkın, Uğur Çevik
3 GeV’e kadar enerjiye sahip protonlarla ışınlanan kurşun hedefi için p,d,t, 3He, ve 4He üretim tesir kesitlerinin değerlendirilmesi PDF
S. Akça, A. Yu Konobeyev, U. Fischer
Physics of Ultra-Peripheral Collisions at RHIC and LHC PDF
Melek Yılmaz Şengül
Bazı Tekstil Boyalarının Drosophila Melanogaster'de Ömür Uzunluğu, Yaşama Yüzdesi ve Yavru Birey Sayısına Etkileri PDF
Nihan Şahin, Şifa Türkoğlu
Elemental analysis in the white cabbage in Gümüşhane, Turkey PDF
C. Aksoy, E. Tıraşoğlu, H. Aksoy, M. Doğan, E. C. Gürer, A. Apaydın
Neonikotinoid İnsektisitlere Bağlı Olarak Drosophila melanogaster’in AChE Aktivitesinde Meydana Gelen Değişikliklerin Bitkisel Ekstraktlar ile Giderilmesi Üzerine Araştırmalar PDF
Sedat Ünver, Handan Uysal


ISSN: 1300-1949