Estimations of Radiation Yields for Electrons in Various Absorbing Materials

Serkan AKKOYUN, Tuncay BAYRAM, Nihat YILDIZ
1.146 300

Abstract


Abstract. In this paper radiation yields for electrons in various absorbing material water, Carbon, Aluminum, Copper, Lead and Uranium in the initial electron energy range between 10 keV to 1 GeV have been estimated. For this purpose artificial neural network method has been used. It has been seen that the results are in good agreement with the available theoretical values. The root mean square error values have been found between 0.00031 and 0.0071 MeV.

Keywords: Radiation yield, atomic number, artificial neural networks

 

Özet. Bu makalede, su, Karbon, Aluminyum, Bakır, Kurşun ve Uranyum soğurucu malzemelerinde, 10 keV ile 1 GeV enerji aralığında elektronların radyasyon verimleri kestirildi. Bu kestirim için, yapay sinir ağları metodu kullanıldı. Çalışmada elde edilen sonuçların, mevcut teorik değerler ile uyumlu olduğu görüldü. Kare ortalama karekök hata değeri, 0,00031 ile 0,0071 MeV aralığında bulundu.

 

Anahtar Kelimeler: Radyasyon verimi, atom numarası, yapay sinir ağları


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17776/csj.87519