124-134Xe Izotopları için Triaxiall RMF Hesaplamaları

Tuncay BAYRAM, Serkan AKKOYUN, Şevki ŞENTÜRK
1.556 395

Abstract


Özet. Bu çalışmada çift-çift 124-134Xe çekirdekleri için Relativistik Ortalama Alan (RMF) Modeli kullanılarak taban durum nükleer özellik hesaplamaları yapılmıştır. Bu çekirdekler için RMF+DDM2 etkileşmesi ile taban durum bağlanma enerjileri için deneysel değerlere çok yakın sonuçlar elde edilmiştir. Triaxiall simetriye dayalı hesaplamalar yapılarak 124-134Xe izotop zincirinde izotopların taban durum şekilleri üzerine bir analizde sunulmaktadır. Özellikle deneysel olarak 130Xe çekirdeğinin E(5) simetrisine sahip kritik nokta çekirdeği olduğu iddia edilmektedir. Bu bağlamda Xe izotopları için RMF modeli çerçevesinde elde edilen potansiyel enerji yüzeyleri (PES) kullanılarak E(5) simetrili çekirdek taraması yapılmıştır. Çift-çift 124-134Xe izotopları için izotop zinciri boyunca şekil evrimi detaylıca tartışılmıştır.

Anahtar kelimeler: RMF modeli, Bağlanma enerjisi, Xe izotopları, PES, E(5) simetrisi

 

Abstract. In this study, ground-state nuclear properties of even-even 124-134Xe nuclei have been calculated by using Relativistic Mean Field (RMF) model. By using RMF+DDM2 interaction the ground-state binding energies of these nuclei have been predicted as very close to experimental values. Also, an analizing on the ground-state shape of 124-134Xe isotopes is presented by using calculations based on triaxiall symmetry. In particular, 130Xe nuclei has been pointed out as possible critical point nuclei with E(5) symmetry from experimental studies. For this reason, by using potential energy surfaces (PES) of 124-134Xe nuclei obtained from RMF model, scanning for E(5) symmetry in this isotopic chain has been done. For even-even 124-134Xe nuclei, shape evolution has been discussed in detail.

Keywords: RMF model, Binding energy, Xe isotopes, PES, E(5) symmetry


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17776/csj.63210