Effects of Mean Free Path Parameters for Reaction Cross–Section Calculations

Abdullah KAPLAN, Veli ÇAPALI, Mert ŞEKERCİ, Hasan ÖZDOĞAN
1.842 394

Abstract


Abstract. In this study, effects of the mean free path parameters for 209Bi(n,xn) reaction at 14.2 MeV, 58Ni(n,xp) reaction at 9 MeV and 14.8 MeV induced neutron energies have been investigated by using kmfp parameter in PCROSS calculations. In ALICE/ASH calculations, COST parameters have been investigated for 60Ni(p,n)60Cu, 209Bi(d,n)210Po and 241Pu(p,2n)240Am reactions. Obtained results have been compared with the experimental data taken from the literature.

Keywords: Mean Free Path, COST, ALICE/ASH, PCROSS, EXFOR

 

Özet. Bu çalışmada, ortalama serbest yol parametrelerinin etkileri 209Bi(n,xn) reaksiyonunda 14.2 MeV, 58Ni(n,xp) reaksiyonunda 9 MeV ve 14.8 MeV giriş enerjili nötronlar ile kmfp parametresi ile PCROSS hesaplamalarında araştırılmıştır. ALICE/ASH hesaplamalarında ise, COST parametreleri 60Ni(p,n)60Cu, 209Bi(d,n)210Po ve 241Pu(p,2n)240Am reaksiyonlarında incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar, literatürde mevcut deneysel veriler ile karşılaştırılmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Ortalama Serbest Yol, COST, ALICE/ASH, PCROSS, EXFOR


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17776/csj.78776