Nükleer Yakıt Zenginleştirme İşleminde Kullanılan Gaz Santrifüj Yönteminin İncelenmesi

Recep AKKAYA, Seyit Rıza TOKGÖZ, Elif KEMAH
3.095 1.108

Abstract


Özet. Nükleer teknolojiye sahip olmak, günümüz ülkelerinin gelişmişliğinin bir ölçüsü olup, bu çalışmada nükleer reaktörlerde kullanılan yakıtın santrifüj yöntemi ile zenginleştirilmesi incelenmiştir. Santrifüj metodunda ayrıştırma faktörünün hesaplanması, farklı tip santrifüjler’ in ayrıştırma iş birimlerinin bulunması ve bunların performanslarının karşılaştırılması yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Nükleer teknoloji; Santrifüj metodu; Ayrıştırma faktörü; Ayrıştırma iş birimi(SWU)

 

Abstract. Having nuclear technology is a measure of the development of present-day countries. In this study, the enrichment process of fuel used in nuclear reactors by centrifugation method has been investigated. The centrifugation method has been used to calculate the separation factor, to find the separation units of different types of centrifuges, and their performance has been compared.Keywords: Nuclear technology, Centrifuge method, Separation factor, Separation work unit (SWU)

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17776/csj.15379