6-Boyutlu Anomal tgy Çiftleniminin Foton İndüklü Süreç ile 100 TeV Kütle Merkezi Enerjisinde İncelenmesi

Salih Cem İNAN
1.787 417

Abstract


Özet. Bu makalede üst kuarkın çeşni değişimine izin veren 6-boyutlu anomal  çiftlenimleri  süreci ile 100 TeV kütle merkezi enerjisine sahip hadron çarpıştırıcısı için incelenmiştir. Ayrıca çalışmada üst kuarkın çeşni de˘gişim bozumlarının etkileride göz önünde bulundurulmu ştur. Buna ek olarak %95 güveninirlik düzeyinde üst kuarkın dallanma oranı için duyarlılık sınırları elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Foton indüklemeli reaksiyon, LHC, üst kuark

 

Abstract. It has been searched the flavor changing top quark physics on the dimension-6 anomalous tqγ (q=u,c) couplings through the process pp→pγγp→ptq ̅p at the hadron collider which have 100 TeV center of mass energy . Also in this paper, it has been examined the effects of top quark decay. The sensitivity limits on  t→qγ branching ratio have been obtained at the 95% confidence level for the effective Lagrangian method.

Keywords: Photon-iduced reaction, LHC, top quark.


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17776/csj.74928