Effects of Differential Time Applications on Some Cyanobacterial Norharman Production Rates

Tünay KARAN, Taner DAŞTAN, İnanç BARAL, Zekeriya ALTUNER
1.413 351

Abstract


Abstract. Cyanobacteria are an important class of bacteria by their metabolic activities for biology, ecology and economy. They contain series of secondary metabolites produced under negative stress conditions and providing specialized functions. One of the metabolites which is biologically active and can be used as drug for antibacterial and antitumor properties is norharman which has (9H-pyrido 3, 4-b) indole structure. In this study, water samples were collected from Yesilirmak river of Tokat province of Turkey and cyanobacteria were isolated under inverted microscope by micropipette and microinjection and were cultured for a month. Selection from cultures was done during predetermined time courses and produced norharman levels were determined by HPLC. At 16th day maximum norharman production was determined as 8.8167 and 0.712 µg/g from Chroococcus minitus and Anabaena oryzae respectively. Highest norharman production from Nostoc linckia determined as 1.191 µg/g at 20th day. Since Geitlerinema carotinosum began exponential growth phase faster than other strains the highest amount of norharman production was determined as 0.825 µg/g at 12th day.

Keywords: Cyanobacteria; Cultivation; Norharman; HPLC; Seconder Metabolite

 

Özet. Siyanobakteriler, metabolizmalarından ötürü biyolojik, ekolojik ve ekonomik bakımdan önemli bakterilerdir. Özellikle çeşitli olumsuz şartlarda üretilmiş ve her biri özelleşmiş fonksiyonlara sahip bir dizi sekonder metabolit içerirler. Antibakteriyel, antikanser gibi biyolojik etkili ve ilaç olarak kullanılabilen metabolitlerden biri; 9H-Pyrido [3,4-b] indole yapısında Norharman’dır. Bu çalışmada Yeşilırmak Nehri (Tokat)’nden su örnekleri alınarak  inverted mikroskop altında  mikropipet ve mikro enjektör yardımıyla izole edilen siyanobakteriler ortalama bir aylık kültüre alınmıştır. Belirli zaman aralığında kültürlerden alınarak ürettikleri norharman miktarı HPLC ile tespit edilmiştir. Chroococcus minutus  ve Anabaena oryzae’ de sırasıyla  8.8167,  0.712 µg/g  norharman 16. günde maksimum olarak üretilmiştir.  Nostoc linckia’da en fazla  norharman üretimi 1.191 µg/g olup 20. gündedir. Geitlerinema carotinosum’da ise diğer türlere göre daha erken logaritmik faza girdiği 12. günde maksimum norharman metaboliti 0.825µg/g olarak üretilmiştir.

Anahtar kelimeler: Siyanobakteri; Kültivasyon; HPLC; Norharman; Sekonder Metabolit


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17776/csj.13491