Etil Paraben ve Metil Parabenin Caenorhabditis Elegans’ta Yumurta Verimi, Yaşama Yüzdesi ve Fiziksel Büyüme Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması

Bayram PİRİNÇ, Şifa TÜRKOĞLU
2.011 426

Abstract


Özet. Bu çalışmada gıdalarda ve çeşitli kozmetik ürünlerde koruyucu madde olarak kullanılan etil ve metil parabenin Caenorhabditis elegans’ın (C. elegans) yaşama yüzdesi ve yumurta verimi üzerine olan etkileri araştırılmıştır. Çalışmada etil ve metil parabenin farklı dozlarını içeren Nematod besiyerleri (NGM) hazırlanarak C. elegans bireyleri bu ortamda yaşamaya bırakılmıştır. Bütün petrilerdeki C. elegans bireyleri ölene kadar her gün aynı saatte sayım yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar madde uygulanmamış kontrol grubu ile karşılaştırılmış ve istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda etil ve metil parabenin 350-400 ppm’lik dozlarının kontrol grubu ve diğer gruplardan istatistiksel olarak farklı olduğu gözlenmiştir. Her iki maddenin de yaşama yüzdesini kontrole nazaran düşürdüğü tespit edilmiştir.

Yumurta verimi analizinde, etil ve metil parabenin her bir dozu için hazırlanmış NGM içeren petri kaplarına ergin C. elegans bireyleri aktarılmış ve 36 saat sonra buradaki bireylerden 20 tanesi alınarak paraben içermeyen NGM’li petri kutularına aktarılmıştır. 20 °C’de 30 dk bekletilen petri kutularındaki yumurtaların sayıları tespit edilmiştir. 24 saat sonra çatlamayan yumurtaların sayıları tespit edilerek kontrol grubu ile karşılaştırılmıştır. Yapılan istatistiksel değerlendirmeler sonucunda madde uygulanan gruplarda yumurta veriminin kontrole nazaran azaldığı belirlenmiştir.

Fiziksel büyüme analizinde ise her iki maddenin tüm dozlarının kontrol grubuna göre büyümeyi baskıladığı fakat bu baskılanmanın istatistiksel olarak önemli olmadığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Caenorhabditis elegans, etil paraben, metil paraben, yaşama yüzdesi, yumurta verimi, fiziksel büyüme

 

Abstract. In this study, the effects of ethyl paraben and methyl paraben, which are used as preservative on the food and various cosmetic products, on the longevity, fecundity and physical growth of Caenorhabditis elegans were investigated. In the study, Nematode Growth Media (NGM) medium which containing different doses of ethyl and methyl paraben were prepared and C. elegans individuals were allowed to live in this environment. The obtained results were compared with the untreated control group and statistically analyzed. Based on this study results in both agents were found to be lower than in control survival rate.

In fecundity analiysis, adult C. elegans individuals were transferred on culture medium that prepared petri dishes for each dose of the ethyl and methyl paraben. After 36 hours, wherein the 20 individuals were taken and trasferred to NGM petri dishes without paraben. The eggs in the petri dishes incubated at 20 C for 30 minutes were determined. After 24 hours, compared with control group by the determined number of uncracked eggs. The results of statistical analysis were showed that material in the treated group compared to the control of egg production decreases.

In physical growth analysis, it was determined to suppress the growth of all doses of both agents. But this suppression is not statistically significant.

Keywords: Caenorhabditis elegans, ethyl paraben, methyl paraben, longevity, fecundity, physical growth


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17776/csj.66838