An intelligent Approach to Combinational Load Shedding with Tracing Reactive Power based on Genetic Algorithm

Ghazanfar SHAHGHOLIAN, Bahman ZAHEDI
2.457 373

Abstract


Abstract. Stability of both voltage and frequency in power systems is the basis of the electricity generation. Load shedding is one the last strategies to stabilize a power system. However, the conventional load shedding schemes do not consider the reactive power as a direct participation in load shedding, which is essential for the voltage stability. To fill this gap, we propose a new combinational under frequency load shedding (UFLS) and Under Voltage Load Shedding (UVLS), considering reactive and active power simultaneously, and using non-dominated sorting genetic algorithm (NSGA II) in this paper. The location of bus loads, the reactive power and the active power consumption at each bus are used as GA control variables. This method is tested on the modified IEEE 39-bus system. The results of simulations validate the proficiency of proposed method in stabilizing the frequency and voltage of the power system.

Keywords: Power system stability, Genetic algorithms, frequency load shedding, voltage load shedding

 

Özet. Güç sistemlerinde gerilim ve frekansın dengesi elektrik üretiminin temelini oluşturur. Yük atma, bir güç sistemini stabilize etmek için son stratejilerden biridir. Bununla birlikte, geleneksel yük atma planları, reaktif gücün, gerilim kararlılığı için, gerekli olan yük dökülmesine doğrudan katılım olarak düşünmemektedir. Bu boşluğu doldurmak için, aynı anda reaktif ve aktif güç dikkate alınarak ve frekans yük atma (UFLS) ve Düşük Voltaj Yük Atma (UVLS) altında yeni bir kombinasyonel yöntem önerilmiş ve bu makalede dominant olmayan sıralama genetik algoritması (NSGA II) kullanılmıştır. Veri yolu yüklerinin konumu, reaktif güç ve her veri yolundaki aktif güç tüketimi GA kontrol değişkenleri olarak kullanılır. Bu yöntem, değiştirilmiş IEEE 39-veri yolu sisteminde test edilmiştir. Simülasyonların sonuçları, güç sisteminin frekansını ve voltajını dengelemek için önerilen yöntemin yeterliliğini doğrulamaktadır.Anahtar kelimeler: Güç sistemi kararlılığı, Genetik algoritmalar, frekans yük atması, voltaj yükü atması

 


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17776/csj.26288