Puzolanik Aktivite Tespit Yöntemleri: Fiziksel Metotlar

Sedat KURUGÖL
2.576 2.047

Abstract


Özet. Puzolanik aktivite terimi, kireç ve su karışımının meydana getirdiği alkali ortam içerisinde puzolan özellikli bir maddenin kimyasal reaksiyonunu ve bu reaksiyon sonucu ortaya çıkan değişiklikleri ifade etmek için kullanılan genel bir ifadedir. Bu mekanizma, basit bir süreç olmayıp, reaksiyonda rol oynayan elemanların mineralojik kompozisyonun bozulmasıyla ortaya çıkan bir seri kimyasal değişim yada dönüşüm proseslerini içermektedir. Puzolanik reaksiyon sırasında meydana gelen bu değişiklikleri tespit etmek amacıyla kimyasal, fiziksel, mekanik ve analitik içerikli test yöntemleri geliştirilmiştir. Bu yöntemlerden birleşik olarak yada bazılarından yararlanarak çeşitli maddelerin puzolanlık karakteristiklerini belirlemek amacıyla birçok araştırma yapılmış olmakla birlikte, bahsedilen yöntemlerin topluca ele alınarak değerlendirildiği çalışmalar literatürde yetersizdir. Bu incelemede, puzolanik aktivitenin tespitinde uygulanan yöntemlerden sadece fiziksel metotlar ele alınıp, temel yaklaşımları açıklanmakta ve bu konuda yapılmış çeşitli çalışmalardan örnekler verilmektedir. Ayrıca bu yöntemlerin genel bir değerlendirmesi de yapılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Puzolan, puzolanik aktivite, elektriksel iletim, termogravimetrik analiz, izotermal kalorimetri

 

Abstract. The term of puzzolonic activity is a general statement that refers to a chemical reaction of a puzzolanic material in alkali environement which consist of water-lime solution and the change of the result of this reaction. This mechanism is not a simple process but it includes serial process of chemical change and transformations which occurs as a result of mineralogical composition dissolution of the reaction elements. Chemical, physical, mechanical and analytical test methods are developed in order to find this modification that occurs during puzzolonic reaction. Even though number of researches are made for identifying the puzzolonic characteristics of different materials with some of these methods, overall analysis which involve all these methods are deficient in literature. In this research; only physical methods of these technics that identified puzzolonic activity, used for representing basic approaches and examples are given from several researches. Additionally, these methods are also evaluated generaly.

 

Keywords: Pozzolan, pozzolanic activity, electrical conductivity, thermogravimetric analysis, isothermal calorimety


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17776/csj.91843