Genoprotective Effects of Aqueous Extracts of Rosa Canina L. Fruits on Ethyl Methanesulfonate-Induced DNA Damage in Drosophila Melanogaster

Caner KASIMOĞLU, Handan UYSAL
1.373 355

Abstract


Abstract. In this study, the possible genotoxic effects of ethyl methanesulfonate (EMS) which are one of alkylating agent and genoprotective effects of Rosa canina L. fruit water extract (RCwtr) was studied with Drosophila wing somatic mutation and recombination test (SMART). Five different application groups (distilled water, 1 mM EMS, 1% RCwtr, 3% RCwtr and 5% RCwtr) were formed with preliminary studies. 3-day-old transheterozygous larvae of mwh/flr3 genotype of Drosophila melanogaster were fed chronically on the Drosophila instant medium (DIM) including the application groups. The wing slides of normal wing (mwh/flr3) phenotype individuals were prepared and examined under light microscope (400X).

As a result of experiments, the total clone frequencies of distilled water control group, 1 mM EMS, 1% RCwtr, 3% RCwtr and 5% RCwtr application groups were determined as 0.15, 3.55, 2.58, 2.78 and 2.20, respectively. The difference between distilled water control group and 1 mM EMS application group is statistically significant (P<0.05). According to the results obtained from RCwtr application groups, each group’s total clon frequencies decreased compared with 1 mM EMS application group. It was found that the differences between the 1mM EMS and RCwtr. application groups were statistically important too (P<0.05). The findings demonstrate that the constituents of Rosa canina L. have great potential as a natural genoprotective product.

Keywords: Rosa canina, SMART, Drosophila melanogaster, Ethyl methanesulfonate, genoprotective

 

Özet. Bu çalışmada, alkilleyici ajanlardan birisi olan etil metansülfonatın olası genotoksik etkileri ve Rosa canina L. meyvelerinin su ekstraktının (RCsu) genomik koruyucu etkisi Drosophila kanat somatik mutasyon ve rekombinasyon testi (SMART) ile araştırılmıştır. Yapılan ön çalışmalar ile beş farklı uygulama grubu (saf su, 1 mM EMS, 1% RCsu, 3%  RCsu ve 5% RCsu) hazırlanmıştır. Drosophila melanogaster’in mwh/flr3 genotipli 3. evre trans-heterozigot larvaları, uygulama gruplarını içeren hazır Drosophila besiyerinde kronik olarak beslenmiştir. Normal kanat fenotipli (mwh/flr3) bireylerin kanat preparatları hazırlanmış ve ışık mikroskobunda incelenmiştir (400X).

Deneylerin sonucunda saf su kontrol grubu, 1 mM EMS, %1 RCsu, %3 RCsu ve %5 RCsu uygulama gruplarının toplam klon frekansları sırasıyla 0.15, 3.55, 2.58, 2.78 ve 2.20 olarak belirlenmiştir. Saf su kontrol grubu ve 1 mM EMS uygulama grupları arasındaki fark istatistiksel olarak önemlidir (P<0.05). RCsu uygulama gruplarından elde edilen sonuçlara göre ise, 1 mM EMS uygulama grubu ile karşılaştırıldığında her grubun toplam klon frekansı azalmıştır. 1mM EMS ve RCsu uygulama grupları arasındaki farkların istatistiksel olarak oldukça önemli olduğu bulunmuştur (P<0.05). Bulgular, Rosa canina L. bileşenlerinin doğal bir genomik koruyucu ürün olarak büyük bir potansiyele sahip olduğunu göstermektedir.

Anahtar kelimeler: Paraben, Rosa canina, SMART, Drosophila melanogaster, Etil metansülfonat, Genomik koruyucu


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17776/csj.18487