Design of Simple Structure Gas Sensor Based on Hybrid Photonic Crystal Fiber

Sayed ASADUZZAMAN, Kawsar AHMED, Touhid BHUIYAN, Md. Faizul Huq Arif
1.740 544

Abstract


Abstract. A hybrid structure photonic crystal fiber gas sensor is presented in this paper to detect toxic and colorless gases. The guiding properties of proposed structure have been numerically investigated using finite element method (FEM). From the numerical results sensitivity of the proposed structure is enhanced to 15.67%. The Confinement loss or Leakage loss decreased to 1.12×10-7 by acquainting an octagonal ring of air holes in the outer cladding. The proposed H-PCF can be used in a wider range of wavelength from 0.8µm to 2 µm. The proposed structure has significantly lower confinement losses, higher sensitivity and is more flexible for its simplicity compared with early proposed PCFs.

Keywords: Hybrid Photonic Crystal Fiber (H-PCF), Evanescent Field, Gas Sensor, Sensitivity, Finite Element Method and Confinement Loss.

 

Özet. Bir melez yapılı fotonik kristal fiber gaz sensörü, toksik ve renksiz gazları algılamak için, bu çalışmada sunulmuştur. Önerilen yapının yol gösterici özellikleri sayısal sonlu elemanlar metodu (FEM) kullanılarak incelenmiştir. Sayısal sonuçlardan önerilen yapı duyarlılığı %15.67’e yükseltilmiştir. Hapsetme kaybı ya da kaçak kaybı, dış cephe hava deliklerinin sekizgen halka yapısı ile 1.12 × 10-7 değerine düşmüştür. Önerilen H-PCF, 0.8μm ile 2 um dalga boyu aralığında kullanılabilir. Önerilen yapı, daha düşük hapsi kayıpları, yüksek duyarlılık sahibidir ve önceden önerilen PCFs ile karşılaştırıldığında sadeliği için daha esnektir.

Anahtar Kelimeler: Hibrit Fotonik Kristal Fiber (H-PCF), Evanescent Alan, Gaz Sensörü, Duyarlılık, Sonlu Elemanlar Metodu ve Hapsetme Kaybı.


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17776/csj.10011