Expression of Extracellular Matrix Proteins in Basal Membranes During Fetal Nephron Development in Mice

Beyhan GÜRCÜ, İbrahim TUĞLU, Sabire KARAÇALI
1.502 421

Abstract


Abstract. In this study, we investigated the distribution of laminin, collagen type IV, nidogen and fibronectine during metanephric development in fetal mouse kidney by immunohistochemistry. Stain density of basement membranes of tubules, glomerules and mesangial matrix were compared in pre-capillary, immature glomerular and mature glomerular stages of fetal kidney. All the matrix proteins were strongly stained in precapillary stage. In immature glomerular stage, a strong staining was observed for fibronectin. Staining intensity was slightly decreased for the other proteins in this stage. In mature glomerular stage, diminished staining for all proteins was observed similar to the previous stage, except fibronectin. The strongest immunoreactions were found for fibronectin and nidogen in all investigated stages. In general, there was a similar staining intensity for all glycoproteins during maturation except for laminin. It was thought that the distribution of extracellular matrix molecules plays an important role for the kidney development. Interactions amoung these molecules probably crucial on cell behavior like migration, proliferation and differentiation in normal development of the nephron.

Keywords: Fibronectine, Nidogen, Laminin, Collagen type IV, Immunohistochemistry, Fetal Kidney, Mouse

 

 

Özet. Çalışmamızda, fötal fare böbreği metanefrik gelişimde laminin, kollagen tip IV, nidogen ve fibronektin dağılımını imunohistokimyasal olarak inceledik. Tübül, glomerul ve mesangial matriks bazal membran boyanma yoğunluğu, fötal böbreğin pre-kapiller, olgunlaşmamış glomerül ve olgunlaşmış glomerül safhalarında karşılaştırıldı. Matriks proteinlerinin hepsi pre-kapiller safhada koyu boyandı. Olgunlaşmamış glomerül safhasında, fibronektin kuvvetli boyanırken diğer proteinlerin boyanma yoğunluğu azaldı. Olgunlaşmış glomerül safhasında ise fibronektin hariç diğer proteinlerin boyanma yoğunluğu olgunlaşmamış glomerül safhası ile benzerdi. İncelenen tüm safhalarda en yoğun immunreaksiyon nidogen ve fibronektinde bulundu. Genellikle, laminin hariç olgunlaşma boyunca tüm glikoproteinlerin boyanma yoğunluğu benzerdi. Bu, hücreler arası madde proteinlerinin böbrek gelişiminde önemli bir rol oynadığını düşündürmektedir. Muhtemelen bu moleküller arasındaki etkileşimler, normal bir nefron gelişiminde göç, çoğalma ve farklılaşma gibi hücre davranışlarında oldukça önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Fibronektin, Nidogen, Laminin, Kollajen tip IV, İmmunohistokimya, Fötal böbrek, Fare


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17776/csj.10236