Bazı Şifalı Bitkilerin Helicobacter pylori üzerindeki Antimikrobiyal Aktiviteleri

Ayşe Aydan KARA, Ömer Faruk ALGUR, Meryem Şengül KÖSEOĞLU
2.234 529

Abstract


Özet. Helicobacter pylori, insanda kronik gastrit, peptik ülser ve mide kanserinin önemli sebeplerinden biridir. Bu hastalıkların önemi, onlara karşı etkili ilaçlı tedavi rejimlerinin geliştirilmesine yol açmıştır. Diğer taraftan son yıllarda bitki türlerinden izole edilen ekstraktlar ve biyolojik bakımdan aktif bileşiklerin tıbbi tedavi amacıyla kullanımı önemli bir ilgi merkezi olmuştur. Bu çalışmanın temelini, bazı şifalı bitkilerin H. pylori üzerindeki antimikrobiyal aktivitelerinin belirlenmesi oluşturmaktadır. Bu amaçla 5 bitki türüne ait farklı kısımlar, çözücüler kullanılarak ekstrakte edilmiştir. Bitkilerin su, etanol, kloroform ve aseton ekstraktları kullanılmış ve bu ekstraktların hem H. pylori hem de diğer test mikroorganizmalar üzerindeki etkileri, agar diffüzyon yöntemi kullanılarak incelenmiştir. H. pylori ve diğer test mikroorganizmalarına karşı en etkili bitki türünün Malva sylvestris L. olduğu bulunmuştur. Bitki ekstrelerine en duyarlı mikroorganizmaların H. pylori, Bacillus subtilis, Klebsiella pneumoniae türleri oldukları belirlenmiştir. Enterobacter cloacae, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans türleri üzerinde ise bitki ekstrelerinden hiçbirinin etkili olmadığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Helicobacter pylori, Bitki Ekstraktı, Antimikrobiyal Aktivite

 

 

Abstract. Helicobacter pylori is one of the important causes of chronic gastritis, peptic ulceration and gastric cancer in humans. The significance of these infections has led to the development of several drug treatment regimens. On the other hand, recently, biologically active compounds and extracts isolated from plant species used in herbal medicine have been the center of interest.  The antimicrobial activities of some herbs on H. pylori have formed the basis of this study. For this purpose, different parts of 5 plants species were extracted using solvents. Water, ethanol, chloroform and the acetone extracts of plants were used and effects of these extracts on both H. pylori and other test microorganisms were examined using an agar diffusion method on certain media. The most effective plant aganist H. pylori and other test microorganisms were M. slyvestris L. The most sensitive microorganisms to the plant extracts were H. pylori, Bacillus subtilis and Klebsiella pneumoniae. None of the plant extracts on Enterobacter cloacae, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans was found to be effective.

Keywords: Helicobacter pylori, Plant Extract, Antimicrobial Activity


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17776/csj.32537