Diyarbakır-Bismil Civarındaki Puhu Kuşu (Bubo Bubo) Peletlerinde Memeli Hayvan Kalıntıları

Alaettin Kaya, Seven Seçkin, Yüksel Coşkun
2.456 1.337

Abstract


Özet. Mart - 2006’da Diyarbakır-Bismil Başaklı Köyü’nden Puhu (Bubo bubo)’ya ait 52 pelet toplanmış ve içerikleri incelenmiştir. Peletlerde 9 farklı memeli türü (Mus macedonicus, Microtus guentheri, Rattus rattus, Rattus norvegicus, Rattus sp., Meriones tristrami, Cricetulus migratorius, Crocidura suaveolens, Suncus etruscus) ve kuş kalıntıları tespit edilmiştir. Mus macedonicus % 38,5 oranı ile en sık rastlanan memeli türüdür. Bunu sırasıyla Microtus guentheri (% 24,2), Crocidura suaveolens (% 13,2) ve Suncus etruscus (% 2,2) takip etmiştir. Suncus etruscus Bismil’den ilk kez kayıt edilmiştir. 52 pelet içerisinde toplam 91 adet memeli kalıntısı, bir pelette ise en fazla 9 hayvan kalıntısı tespit edilmiştir. Pelet toplanan alanın yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle M. macedonicus en çok tercih edilen avdır. Kuş kalıntıları pellet içeriklerinin % 14,2’lik bölümünü oluşturmuştur. Diyarbakır Bismil’de Bubo bubo’nun av tercihinin ağırlıklı olarak muridlerden yana olduğu; ayrıca tespit edilen diğer memeli türleri ile kuş kalıntılarının Puhu kuşunun geniş bir canlı grubu ile beslendiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Diyarbakır, Bubo bubo, Pelet analizi, Puhu.

 

Abstract. 52 pellets Eagle owl (Bubo bubo) from Diyarbakır-Bismil, Başaklı village were collected at March- 2006 and remains were analiysed. In the pellets, 9 different mammalian species (Mus macedonicus, Microtus guentheri, Rattus rattus, Rattus norvegicus, Rattus sp., Meriones tristrami, Cricetulus migratorius, Crocidura suaveolens, Suncus etruscus) and some bird remains were identified. Mus macedonicus was mostly found with a ratio of 38,5 % in mammal remains. It was followed by Microtus guentheri, Crocidura suaveolens and Suncus etruscus with the rate of 24,2 %, 13.2% and 2.2 %, respectively. Suncus etruscus is the first record for Bismil. Because of the sampling area was close to the settlement, Mus macedonicus became most prefered prey item. Bird remains were consisted 14,2 %  the part of  pellets contents. In Diyarbakır-Bismil province, Bubo bubo prey preference were mainly consist of Murids, additionaly the other small mammals species and bird remains were identified, this indicate that Eagle Owl fed on  a large scale living things.

Key Words: Diyarbakır, Bubo bubo, Pellet analysis, Eagle Owl.Full Text:

PDF (Türkçe) PDF