Acetamiprid Uygulamasının Mısır Kültür Formlarında Yaprak Anatomik Yapısı Üzerine Etkisi

Aylin Eşiz Dereboylu, Nedret Şengonca
2.768 1.969

Abstract


. Bu çalışmada, iki farklı mısır (Zea mays L.) kültür formuna (SERT mısır Adapop 2 ve CİN mısır Adapop 10) Acetamiprid etken maddeli bir insektisit farklı konsantrasyonlarda (3 g/5 l, 6 g/5l, 9 g/5 l) uygulanmış ve bu insektisitin mısır bitkisinin yaprak anatomik yapısı üzerine olası etkileri araştırılmıştır. Yapılan uygulamalara bağlı olarak, Stoma indeksi değerlerinde; CİN mısırda yaprak alt yüzeyde, SERT mısırda yaprak üst yüzeyde olmak üzere tüm uygulama gruplarında azalma gözlenmiştir. Yaprak anatomik parametrelerinde; CİN mısırda tüm uygulama gruplarında azalma gözlenirken, SERT mısırda ise 6 g/5 l ve 9g /5 l uygulama gruplarında kontrole göre artışlar belirlenmiştir. Ayrıca yaprak enine kesitlerinde mezofili oluşturan hücrelerde bazı deformasyonlar olduğu da gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Zea mays L., Mısır, İnsektisit, Anatomi.

 

Abstract. In this study, Acetamiprid, an insecticide, was applied to two different culture forms of corn (SERT mısır Adapop 2 ve CİN mısır Adapop 10) in different concentrations (3 g/5 l, 6 g/5l, 9 g/5 l) and the possible effects of this insecticide on the anatomical structures of a leaf of corn. Depending on the applications, a decrease was observed in all application groups in the lower epidermis of the leaf of CİN corn, and in the upper epidermis of the leaf of SERT corn. There was a decrease in anatomical parameters of leaves in all application groups of CİN corn while  an increase in 6 g/5 l ve 9g /5 l groups of SERT corn compared to the control group. In addition, when the cross sections of the leaves were examined, some deformations were observed in mesophyll cells.

Keywords: Zea mays L., Corn , Insecticide, Anatomy.