2010-2011 Kış Sezonunda Elazığ Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisinin Bazı Parametrelerle Değerlendirilmesi

Murat Topal, E. Işıl Arslan Topal
3.142 2.409

Abstract


Bu çalışmada, Elazığ Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi’nin 2010-2011 kış sezonunda mevcut durumu değerlendirilmiş ve tesisin pH, sıcaklık, debi, Çözünmüş Oksijen (ÇO), Askıda Katı Madde (AKM) ve Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) parametrelerinin değişimi incelenmiştir. Bazı parametrelerin Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nde (SKKY) verilen deşarj standartlarıyla mukayesesi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre; pH değerlerinin yönetmelikte verilen (pH=6-9) sınır değerler arasında olduğu, AKM konsantrasyonlarının yönetmelikte verilen sınır değerin (AKM=40 mg/l) altında kaldığı, KOİ konsantrasyonlarının ise 24. gün hariç yönetmelikte verilen sınır değerin (KOİ=120 mg/l) altında olduğu tespit edilmiştir. 2010-2011 kış sezonunda, en yüksek AKM verimi %96,3, en yüksek KOİ verimi ise %54,7 olarak hesaplanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Atıksu, Atıksu Arıtma Tesisi, Arıtma, Verim, Kış

 

Abstract. In this study, the current situation of Elazig Municipal Wastewater Treatment Plant in winter season 2010-2011 was evaluated and the variations in parameters of pH, temperature, flow, dissolved oxygen (DO), suspended solid (SS) and Chemical oxygen demand (COD) of the plant were examined. The comparision of some parameters with values given by Water Pollution Control Regulation (WPCR) was done. According to the results of the analysis, it was determined that the pH values were between the limits (pH=6-9) given by the regulation, SS concentrations were under the limit value (SS=40 mg/l) given by the regulation, COD concentrations, except day 24, were under the limit value (COD=120 mg/l) given by the regulation. The maximum SS efficiency in winter season 2010-2011 was calculated as 96.3% and the maximum COD efficiency was calculated as 54.7%.

Keywords: Wastewater, Wastewater Treatment Plant, Treatment, Efficiency, Winter

 

 


Full Text:

PDF (Türkçe) PDF