EDİTÖR YAZISI

Hatice TEL AYDIN
1.681 1.318

Öz


EDİTÖRDEN

 

Değerli meslektaşlarım, sevgili okurlar,

 

Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi’nin 2016 yılı birinci sayısında beş araştırma ve bir derleme makalesini siz okurlarımızın ilgisine sunuyoruz. Bu sayımızda üç farklı ölçüm aracının Türkçe geçerlik ve güvenirlik analizinin yapıldığı, yaşlı bireylerde yaşam doyumu yaşam tutum profili arasındaki ilişkininin ele alındığı ve kalp yetersizliği olan hasta ve yakınlarının evde bakım hizmetleri ile ilgili görüş-beklentilerinin incelendiği araştırma makaleleri ile ergenlik döneminde sosyalleşme konsunu ele alan derleme makale yer almaktadır. Dergimizde yer alan yazıların meslektaşlarımızın hemşirelik bakım uygulamalarını ve hemşirelik bakış açılarını geliştirici katkı sunacağını umuyorum.  

 

Değerli okurlar,

Dergimiz Mart 2016 tarihinde Türkiye Atıf Dizinine kayıtlı dergiler arasına kabul edil-miştir. Türkiye Atıf Dizini Koordinatörlüğü raporuna göre; Türkiye Atıf Dizini 2015-Ulusal Katkı Değeri Ortalaması 0,153 dür. Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi’nin  2015-Ulusal Katkı Değeri  0,917 olarak ilan edilmiş olup değer ortalamanın üzerindedir.  Dergimizin ulusal atıf dizinine yüksek bir ortalama ile kabul edilmiş olması bizim için mutluluk ve gurur vericidir. Dergimizin ulaştığı bu başarı iyi bir ekip çalışmasının ürünüdür. Bu başarının, değerli çalışmalarını bizlerle paylaşan yazarlarımızın, dergimize gönderilen yazıları titizlikle inceleyerek görüş, katkı sunan hakem kurulu üyelerimizin, dergimiz editörler kurulu üyelerimizin ve mizanpaj grubumuzun çalışmalarının ve siz değerli okurlarımızın göstermiş olduğu ilginin bir sonucu olduğuna inanıyorum. Dergimizin nitelikli bir süreli yayın olma özelliğini geliştirecek ve güçlendirecek yönde çaba sarfeden, destek sağlayan tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum.

 

Saygılarımla.

 

Prof. Dr. Hatice TEL AYDIN

Editör