SEZARYENDE EVDE BAKIM: SAĞLIK FİNANSMANINA GENEL BAKIŞ

Nuriye ERBAŞ, Gülbahtiyar DEMİREL
1.117 460

Öz


ÖZET

      Günümüzde doğumdan sonra hastanede kalış süresinin giderek azalma eğiliminde olması, özellikle sezaryen doğum gibi müdahaleli doğumlarda doğum sonu uyum sürecini uzatmakta ve hastanede alınan sağlık hizmeti sorunların çözümünde yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle, sezaryen sonrası kadınların hastanede almaya başladıkları sağlık bakımının evde de devam etmesi çok önemli ve gerekli görülmektedir. Yapılan araştırmalarda da doğum sonu dönemde taburcu edilen kadınların evde, doktor, hemşire veya ebeler tarafından takip edildiklerinde veya telefonla izlendiklerinde doğum sonu sağlık sorunlarının daha az, anne ve bebeklerin hastaneye yatma ve herhangi bir sağlık sorunu için hastaneye başvurma oranlarının da daha düşük olduğu saptanmıştır. Böylece planlı ev ziyaretleri ile sezaryen sonrası kadın ve bebeğin sağlığını değerlendirme, sorunları erken saptama ve uygun müdahaleleri başlatma yoluyla, anne ve bebeklerin sağlığı korunabilmekte, geliştirilebilmekte ve böylece de sağlık hizmetlerinin finansmanı düşürülebilmektedir. Bu derlemenin amacı, günümüzde güncel olmaya başlayan sezaryende evde bakım ve finansmanına ilgili literatür doğrultusunda dikkatleri çekmektir.