OKUL ORTAMINDA BULAŞICI HASTALIKLARDAN KORUNMA

Duygu AKÇAY
1.116 452

Öz


Amaç: Okul hemşiresi, çocukların ve gençlerin sağlığını tehdit etmeye devam eden bulaşıcı hastalıklarla ilgilenmek zorundadır. Enfeksiyon hastalıklarını önlemek ve kontrol etmek okul hemşiresinin en temel rolüdür. Bu nedenle; bu makale, okul ortamında bulaşıcı hastalıklardan korunma konusunda rehber olması amacıyla yazılmıştır. Yöntem: Okul ortamında bulaşıcı hastalıklardan korunma ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı veri tabanları taranmıştır.  Bulgular: Okulda bulaşıcı hastalıklar; aşılama, bireysel/okul çapında enfeksiyon kontrol önlemleri,  bulaşıcı hastalığın tespiti, yönetimi ve yayılmasının önlenmesi, hastalık gözetim ve raporlama ile kontrol altına alınabilir. Sonuç: Ülkemizde okul ortamında bulaşıcı hastalıklarla mücadeleye yaklaşım için okul sağlığı hizmetlerine ve okul hemşiresine gereksinim vardır. Her okula bir hemşire istihdamı ile bulaşıcı hastalıkların kontrolünde ivme sağlanılacaktır.


Tam metin:

Başlıksız PDF