ERGENLİK DÖNEMİ VE SOSYALLEŞME

Şükriye ŞAHİN, Çağrı ÇÖVENER ÖZÇELİK
3.841 1.366

Öz


Ergenlik dönemi, hızlı fiziksel büyüme, zihinsel işlevlerde gelişme, hormonal, duygusal değişiklikler ve sosyal gelişmelerin yaşandığı bir dönemdir. Çocuğun yetişkin dünyasına girmeye başladığı, çocukluk ile erişkinlik arasındaki en uzun dönemdir. Ergen bu dönemde yeni deneyimlere ve maceralara açıktır. Ergen için arkadaşlık, beraberlik ve bulunduğu grupta kabul görmek önemlidir. Ergen, aile üyeleri ile çatışma içindedir, bağımsızlık duygusu ön plandadır. Ergenin sosyalleşmesi, ergenin doğuştan itibaren toplumun üyeliğini kazanmasında belli aşamalardan geçerek kendinden beklenen uygun rol ve normlardan haberdar olmasıdır. Ergenlik döneminde aile, okul, toplumsal gruplar ve kitle iletişim araçları, ergenin toplumsal kimliğini oluşturmasına ve toplumda saygınlık kazanmasında etkili olan etmenlerdendir. Ergenlik döneminin sağlıklı bir şekilde atlatılmasında hemşireler büyük rol oynamaktadır. Hemşire ergenin toplum içinde fiziksel, duygusal ve sosyal yönden gelişimini sağlamaya yardımcı olmaktadır. Ergenin ve ailenin haklarını korur ve savunur. Hemşire hem ergen ve ailesine hem de ergenin sosyalleşmesine katkı sağlayan okul yönetimi ve öğretmenlerine eğitim ve danışmanlık rollerini de yerine getirmektedir.


Tam metin:

Başlıksız PDF