EBELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN YAZ STAJININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Pervin ŞAHİNER, Hatice AKAN, Hatice ÇEVİKER
1.631 311

Öz


Amaç: Çalışma,  2011 tarihinde sadece 3. sınıfında yaz staj uygulaması olan 3 sağlık yüksekokulunun ebelik bölümünde,   yaz stajını değerlendirmek  amacıyla tanımlayıcı bir araştırma olarak  yapılmıştır.

Yöntem: Araştırmanın evrenini Kocaeli Sağlık Yüksekokulu, İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu, Giresun Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin ebelik bölümünden  126 öğrenci  oluşturmuştur.

Bulgular:Öğrencilerin  %92.1’i yaz stajını gerekli olduğunu ifade etmiştir.   %47.6’sı  sadece 3. sınıfta olmasını,  %26.2’si  ise  staj süresini yeterli bulmamıştır.  %88.1’i maddi, kalacak yer, ulaşım, yemek,  sağlık çalışanları ile ilgili sorunlar yaşamışlardır. Bu nedenle yaz stajını kendi belirledikleri ilde yapmak istemektedirler.

Sonuç:Öğrencilerin neredeyse hepsi  yaz stajını gerekli bulmakta fakat  yaz stajı yaparken bazı sorunlar yaşamaktadırlar.

Anahtar kelimeler: Yaz stajı, yıl içi uygulama, ebelik öğrencileri.


Tam metin:

PDF