EDİTÖR YAZISI

Hatice TEL AYDIN
3.277 1.058

Öz


Akademik/bilimsel dergiler özgün araştırma sonuçlarıyla elde edilen bilgilerin ve güncel literatür bilgilerinin akademik topluluğa, uygulama alanındaki meslektaşlara iletilmesinde en etkili yollardan biridir. Ülkemizde bilimsel yayıncılığın durumunu detaylarıyla inceleyen, ilk örneklerinden bugüne bilimsel/akademik yaynıcılıktaki gelişmeleri bizimle paylaşan çalışma olan Türkiye Akademik Dergiler Rehberi-2014 yayınlandı. Prof. Dr. Kozak tarafından hazırlanan bu seçkin yayında sunulan bilgilere göre; Ülkemizde 1997 yılında 643 olan bilimsel/akademik dergi sayısı 2014 yılında 1679’a ulaşmıştır. Dergiler bilim dallarına göre; Sosyal Bilimler dergileri (%50,8), Sağlık Bilimleri dergileri (%25,4), Teknik Bilimler dergileri (%7,9), Matematik ve Fen Dergileri (%4,7), Disiplinlerarası dergiler (%4,0), Ziraat ve Ormancılık dergileri (%3,5), Dil ve Edebiyat dergileri (%2,1) ve Sanat dergileri (%1,6) olarak sıralanmaktadır. ULAKBİM verilerine göre Haziran 2014 itibariyle ISI Web of Science (WOS)’da indekslenen Türkiye adresli bilimsel dergi sayısı 70 dir.

Bilimsel dergi sayılarının artması ülkemizde bilimsel çalışmaların gelişmesi ve bilgiyi paylaşma imkanlarının çoğalması açısından memenuniyet vericidir ve nitelikli bilimsel yayıncılığın daha çok gelişeceğinin de habercisidir. Kuşkusuz nitelikli ve güvenilir bilimsel yayıncılık; ciddi, yoğun bir emek ortaya koymayı ve dergi kurulu, hakem kurulu, yazarı, okuru ile iyi bir işbirliğini, etkili bir iletişim sürecini gerektirmektedir. Bu noktada nitelikli bir bilimsel yayın olma çabalarımızda bizimle etkin bir işbirliği kuran hakem kurulu üyelerimize, yazarlarımıza, yoğun çalışma temposu içinde dergi çalışmalarını özveriyle sürdüren dergi editörler kuruluna ve dergi mizanpaj grubuna teşekkür ediyorum.

 

2014 yılının son sayısını okurlarımıza ulaştırdığımız bu günlerde yeni bir yılı da karşılamaya hazırlanıyoruz. Akılın ve bilim öncülüğünde; mesleğimiz, ülkemiz ve dünyamız için daha iyi şeyler yapacağımız, başarılı bir yıl olması dileklerimle tüm okurlarımızın yeni yılını kutluyorum.

 

Saygılarımla.

 

Prof. Dr. Hatice TEL AYDIN 


Tam metin:

HTML PDF