ERZİNCAN İL MERKEZİNDE 0-36 AYLIK ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN İSHAL KONUSUNDA BİLGİ VE UYGULAMALARININ BELİRLENMESİ

Rabia SAĞLAM AKSÜT, Gülsün AYRAN
1.506 831

Öz


Amaç: Bu araştırma Erzincan il merkezinde 5 sağlık ocağı bölgesine kayıtlı bulunan 0-36 aylık çocuğa sahip 318 annede, annelerin ishal konusunda bilgi ve uygulamalarını belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Tanımlayıcı özellikte olan bu araştırmanın evrenini Erzincan il merkezindeki 5 sağlık ocağına herhangi bir nedenle başvuran ve 0-36 aylık bebeğe sahip anneler oluşturmuştur. Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş olup bu özelliklere sahip, çalışmaya katılmaya gönüllü, iletişim kurabilen 318 anne araştırma kapsamına alınmıştır. Araştırmanın verileri 01 Ekim - 31 Aralık 2009 tarihleri arasında yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır.

Bulgular: Araştırma sonucunda 13-18 aylık çocukların %41.7’sinin son bir ayda ishal olduğu, anne sütü ile beslenen çocukların %50’sinin ise son bir ayda hiç ishal olmadığı belirlenmiştir. Annelerin % 95.3’ü ishal sırasında anne sütü verilmesi gerektiğini bildirmişlerdir. Annelerin %96.2’sinin ishal sırasında su verilmesi gerektiğini bildiği saptanmıştır. İshalde AŞTE (Ağızdan Şeker Tuz Eriyiği) paketlerini kullananların sıklığı %10.7 olup, AŞTE paketlerinin kullanma süresini doğru bilen anneler %5.3 idi. Annelerin %95.9’u ishalli çocuğu doktora götürmenin gerekli olduğunu bildirmişlerdir.

Sonuç: Sonuç olarak annelerin büyük çoğunluğunun ishal durumunda kullanılan AŞTE paketlerini bilmedikleri saptanmıştır. Önlenebilir bir hastalık olan ishal konusunda annelere AŞTE paketlerinin kullanımı, ishal esnasında verilecek ek besin maddelerinin neler olduğu ve anne sütünün ishale karşı koruyuculuğu konusunda sağlık eğitimi verilebilir, konuyla ilgili kampanyalar düzenlenebilir.


Tam metin:

Untitled PDF