EDİTÖR YAZI

Hatice TEL AYDIN
3.063 665

Öz


İçinde bulunduğumuz yüzyılda,hayatın her alanında çok önemli ve derin etkiler yaratan bir değişim ve gelişim süreci yaşanmaktadır. İnsanlık bir yandan bilişim ve bilgi teknolojileri alanında çok yönlü gelişmelere tanıklık ederken diğer yandan kendisine sunulan yeni bilgi ve teknolojik gelişmelerin güvenirliği hakkında zihnini meşgul eden sorularla karşı karşıya kalmaktadır. Teknolojik olanaklar açısından hızla gelişen ve değişen dünyamızda ne yazık ki doğal kaynaklar, doğal zenginlikler de aynı hızla tüketilmektedir. Küresel ısınma; iklim değişimlerine yol açarken, insanların doğa ve insan kaynaklı afetlerle yüz yüze gelmesine neden olmaktadır. Bozulan çevre dengesi, su taşkınları, deprem, kuraklık, çatışmalar, giderek yaygınlaşan şiddet olayları insan ve toplumları çok yönlü etkilemektedir.  

 

Tüm bu olaylar insan ve toplum sağlığı üzerinde ciddi fiziksel, psikolojik ve sosyal tehditler oluşturmakta, sağlığı bütün boyutları ile etkilemektedir. Bu olayların yol açtığı durumlaryalnızca olayların yaşandığı coğrafyalardaki insanlarla sınırlı kalmamakta, dünyanın diğer bölgelerindeki insanları da etkilemektedir. Öyle görünmektedir ki özelde hemşirelik olmak üzere sağlık sektörü çalışanları insan sağlığı üzerinde ciddi etkiler oluşturan bu tür tehditlerle giderek daha fazla karşılaşacaktır.

 

Toplum sağlığını tehdit eden bu durumlara karşı hazırlıklı olmak, gereksinimlere cevap veren ve etkili bir sağlık hizmeti sunmak için sağlık profesyonellerinin bu alanda donanımlı olması önemlidir. İnsan sağlığı üzerinde çok yönlü, derin ve uzun süreli olumsuz etkiler yaratabilecek bu tehditlerle mücadele edebilmek sağlık kavramının bütüncül anlayışla ele alınmasını ve sağlık sektörünün diğer sektörlerle ciddi bir işbirliği içinde hareket etmesini gerektirmektedir. Sektörler arası işbirliği ile sunulması gereken sağlık hizmetlerinde; bilimsel gelişmeleri takip eden, kendini sürekli yenileyen iyi yetişmiş hemşirelere olan ihtiyaç açıktır. 

 

  Değerli okurlar, dergimizin 2014 yılı birinci sayısında yukarıda toplum sağlığına yönelik olarak ifade ettiğim konularla bağlantılı olan “hemşirelik bilişimi” ve “şiddetin okul sağlığına etkisi ve hemşirelik” başlıklı iki derleme yazı ile “sağlıklı ve hasta bebeğe sahip annelerin doğum sonu depresyon düzeylerinin karşılaştırılması”  ile “hemşirelik öğrencilerinin mesleki dernekler hakkındaki farkındalıklarının belirlenmesi” konulu iki araştırma makalesini sizlerle paylaşıyoruz.

 

Dergimizin bu sayısının oluşmasında katkı veren hakemlerimize, dergimizin yayın kuruluna, bilimsel çalışmalarını bizimle paylaşan meslektaşlarıma teşekkür ediyorum.

Saygılarımla.

 


Tam metin:

PDF PDF