KOAH’LI BİREYLERDE ÖZ-ETKİLİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNDE EVDE BAKIMIN ÖNEMİ

Bilge BAL ÖZKAPTAN, Sevgisun KAPUCU
1.823 1.464

Öz


Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), tüm dünyada giderek artış gösteren, mortalite ve morbiditeye yol açan, sosyal ve ekonomik yüke neden olan, ciddi solunum güçlüğü ile karakterize, önemli bir kronik hastalıktır. KOAH'lı bireyler bazı günlük yaşam aktivitelerini yaparken solunum güçlüğü yaşarlar ve bu durumu yönetmek veya sakınmak için yeteneklerine ilişkin düşük öz-etkililik beklentisi geliştirebilirler. Düşük öz-etkililiğin sonucunda dispne yönetimi daha zorlaşmakta ve hastaların yaşam kalitesi azalmaktadır. Öz-etkililiğin sürdürülmesinde hizmetin sürekliliği dikkate alındığında, bütüncül bir anlayışla evde bakım modeli ile verilen hemşirelik bakımının, öz-etkililiğin geliştirilmesine sağlayacağı katkı oldukça önemlidir.

Özellikle KOAH tedavisinde yer alan pulmoner rehabilitasyon sürecinde; sigarayı bırakma, hasta eğitimi ve bireysel yönetim, enerji koruma teknikleri, solunum egzersizleri, egzersiz, beslenme, uyku, psikolojik, sosyal ve davranışsal girişimleri sağlamak için evde bakım ekibinde yer alan hemşireler, öz-etkililiğin geliştirilmesinde önemli bir yere sahiptir. KOAH’lı bireylerde evde bakım, semptom yönetiminin sağlanmasına, semptom yönetiminin sağlanması, öz-etkililik düzeyinin arttırılmasına ve öz-etkililik düzeyinin arttırılması da semptom yönetimine katkıda bulunacaktır. Bu makalede, KOAH’lı bireylerde öz-etkililiğin geliştirilmesinde evde bakımın önemi ele alınmıştır.

 


Tam metin:

Başlıksız PDF