YENİDOĞAN CİLT BAKIMINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Ayfer EKİM, Ayşe Ferda OCAKÇI
3.886 2.135

Öz


ÖZET

Gebelikten yaklaşık bir hafta sonra gelişmeye başlayan, doğumdan sonra da gelişimi devam eden cilt yapısının, sağlıklı gelişimi için yenidoğan cildinin özel bakımı gereklidir. Steril intrauterin çevreden dış çevreye geçiş, cildin fizyolojik ve fonksiyonel yapısında değişikliklere neden olmaktadır. Doğumda gelişimini tamamlamamış yenidoğan cilt bariyer sistemi, mikroorganizmaların geçişi, toksinlerin emilimi ve transdermal sıvı kayıpları açısından büyük risk oluşturmaktadır. Hassas yenidoğan cildinin sağlıklı gelişimi için uygun hemşirelik bakım stratejilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar günümüzde devam etmektedir. Bu yazıda, yenidoğanın cilt bakımına ilişkin güncel bilgi ve araştırma sonuçlarının incelenerek, cilt bakım uygulamalarındaki yeniliklerin tartışılması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, cilt bakımı, cilt bariyeri

 

ABSTRACT

ABSTRACT

CURRENT APPROACHES IN NEWBORN SKIN CARE

The newborn skin requires a special care for a healthy development of the skin structure which begins approximately a week after the contraception and continues post-natal. The transition from intrauterin environment to external environment might lead to some changes at the physological and functional structure of the skin. The barrier system of the newborn skin, which has not completed its development yet, may create some risk areas for the transition of micro-organisms, absorbation of certain toxins and the loss of transdermal liquid, as well. The studies have  continued in recent times in order to develop suitable caring strategies for the newborn skin that is very sensitive. It is aimed in this article that the innovations on skin care applications be discussed by analyzing the to-date information and research results on that issue.

Key Words: Newborn, skin care, skin barrier

 


Tam metin:

Başlıksız PDF