EDİTÖR YAZI

Hatice TEL AYDIN
3.041 1.245

Öz


Editörden

Kalite, maliyet ve erişim sağlık sisteminin üç temel boyutudur. Bu üç boyutun her birinin eşit oranda ve önemde ön plana çıkartılması bireylerin en kaliteli sağlık hizmetini alabildikleri, maliyetin en düşük seviyede tutulabildiği ve herkes için hizmete erişimin mümkün olduğu ideal sağlık sistemini oluşturmaktadır. Belirtilen özelliklerdeki sağlık sisteminde hizmetin kalitesi hizmeti sunanların eğitim kalitesi ile bağlantılıdır. Sağlık sistemimiz içinde sayısal büyüklüğü ve sunulan hizmetin gerekliliği açısından hemşirelik tartışmasız büyük bir öneme sahiptir. Sağlık sistemine ihtiyaç duyulan nitelikli hemşireler kazandırmanın yolu profesyonel yeterlilikler kazandıracak, nitelikli bir eğitimdir.

Ülkemizde 20.yüzyıl başlarında “Gönüllü Hastabakıcılık Kursu” şeklinde başlayan, aynı yüzyılın ilk yarısından başlayarak lisans düzeyine ulaşan hemşirelik eğitimi o günden bu zamana kadar çok büyük ve önemli mesafeler kat etmiştir. Temel hemşirelik eğitiminin lisans düzeyinde olması gerekliliğine de yasal bir dayanak kazandırmıştır. 2007 yılında güncellenen Hemşirelik Kanunu’nda hemşirelikte temel eğitimin lisans düzeyinde olduğu, Sağlık Meslek Liseleri hemşirelik programlarının beş yıl sonunda kapatılacağı belirtilmiş olmasına karşın hemşire sayısının yetersizliği gerekçe gösterilerek sağlık meslek liselerinin hemşirelik programlarına öğrenci alınmasına devam edilmesi, bu tabloya bir de  özel sağlık meslek liselerinin eklenmesi hemşirelik eğitiminin geleceği ile ilgili ciddi kaygılar yaşanmasına neden olmaktadır. Niceliğin nitelikten daha çok önemsendiğini gösteren karar ve uygulamalar ülkemizde profesyonel hemşireliğin hızını kesecek, nitelikli sağlık hizmeti sunma hedeflerinde sapmalara neden olacaktır.

İçinde bulunulan durum, tarihsel gelişim süreci mücadelelerle dolu olan hemşireliğin eğitimle ilgili mücadelesinin devam edeceğini göstermektedir. Hemşirelik eğitiminde kalite ve standartların korunması, geliştirilmesi için yapılacaklar ülkemizde hemşireliğin profesyonel niteliklerinin ve kaliteli sağlık hizmetinin güvence altına alınması açısından büyük önem taşımaktadır.

Aklın ve bilimin öncülüğünde, mesleki dayanışmamızdan alacağımız güçle ülkemiz hemşireliği ve sağlık sistemi için en etkin çözümleri üreteceğimiz ve uygulayacağımız bir yıl olması dileklerimle tüm meslektaşlarımın yeni yılını kutlarım.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Hatice TEL AYDIN

 Editör 


Tam metin:

PDF Başlıksız