DOĞUM EYLEMİNDE DESTEKLEYİCİ BAKIM

Elif ULUDAĞ, Samiye METE
5.610 3.245

Öz


Doğum eylemi, kadınlariçin fiziksel ve duygusal etkileri olan önemli bir deneyimdir. Doğumsürecindeki kadınlar doğum deneyimini olumlu bir şekilde yaşamakistemektedirler. Doğum eyleminde kadının olumlu bir doğum deneyimi yaşamasındahemşirelik bakımı önemli bir yere sahiptir. Hemşire tarafından doğum sürecinindevamlı desteklenmesinin doğumun daha iyi yönetilmesi için önemli bir bileşenolduğu vurgulanmaktadır. Doğumda destekleyici bakım, rahatlatıcı davranışlar,rahatsız edici davranışlar ve bilgilendirme ve eğitim gibi bakımlarıiçermektedir. Destekleyici bakımın; doğumun kısalmasını, analjezi ve anestezikullanımının azalmasını, müdahaleli vajinal doğum veya sezaryen doğum oranınınazalmasını, oksitosin ihtiyacının azalmasını, doğum deneyiminden memnuniyetinartmasını ve emzirmenin artmasını sağladığı belirtilmektedir.

Anahtar kelimeler


Doğum, destekleyici bakım, hemşire

Tam metin:

HTML PDF

Referanslar


Abushaikha L, Sheil EP (2006) Labor stress and nursing support: How do they relate? Journal of International Women’s Studies, 7 (4): 198- 208.

Adams ED, Bianchi AL (2008) A practical approach to labor support. Journal of Obstetric, Gynecologic and Neonatal Nursing, 37 (1): 106-115.

Adams SS, Eberhard-Gran M, Eskildc M (2012) Fear of childbirth and duration of labour: a study of 2206 women with intended vaginal delivery. BJOG, 119 (10): 1238–1246.

Albers LL (2003) Reducing genital tract trauma at birth: Launching a clinical trial in midwifery. Journal of Midwifery & Women’s Health, 48 (2): 105-110.

Alehagen S, Wijma B, Lundberg U et al (2005) Fear, pain and stres hormons during childbirth. Journal of Psychosomathic Obs- tetric & Gynecoloy, 26 (3): 153-165.

AWHONN (Association of Women's Health, Obstetric and Neonatal Nurses) (2011) Nursing support of laboring women. Journal of Obstetric, Gynecologic and Neonatal Nursing, 40 (5): 665-666.

Barnett GV (2008) A new way to measure nursing: Computer timing of nursing time and support of laboring patients. Computers, İnformatics, Nursing, 26 (1): 199-206.

Benfield RD, Herman J, Katz VL et al (2001) Hydrotherapy in labor. Research in Nursing & Health, 24 (1): 57-67.

Bianchi AL, Adams ED (2004) Doulas, labor support, and nurses. International Journal of Childbirth Education, 19 (4): 24-30.

Bowers B (2002) Mothers’ experiences of labor support: Exploration of qualitative research. Journal of Obstetrical Gynecological and Neonatal Nursing, 31 (6): 742-752.

Breen GV, Price S, Lake M (2006) Spirituality and high-risk pregnancy: Another aspect of patient care. Lifelines, 10 (6): 467 – 473.

Brown ST, Douglas C, Flood LP (2001) Women’s evaluation of intrapartum nonpharmacological pain relief methods used during labor. The Journal of Perinatal Education, 10 (3): 1-8.

Chalmers B, Kaczorowski J, Levitt C et al. (2009) Use of routine interventions in vaginal labor and birth: Findings from the maternity experiences survey. BIRTH, 36 (1):13-25.

Chang MY, Wang SY, Chen CH (2002) Effects of massege on pain and anxiety during labour: a randomized controlled trial in Taiwan. Journal of Advanced Nursing, 38 (1): 68-73.

Chen CH, Wang SY, Chang MY (2001) Women’s Perceptions of helpful and unhelpful nursing behaviors during labor: A study in Taiwan. BIRTH, 28 (3): 180-185.

Dağlar G, Güler H (2004) Ebelerin doğum anında annelere verdiği bakım hizmeti: Annelerin değerlendirmeleri ve beklentileri. Artemis, 5 (1): 42-47.

Foley BJ, Minick MP, Kee CC (2002) How nurses learn advocacy. Journal of Nursing Scholar- ship, 34 (2): 181-186.

Ford E, Ayers S, Wright DB (2009) Measurement of maternal perceptions of support and control in birth (SCIB). Journal of Women’s Health, 18 (2): 245-252.

Gale J, Fothergill-Bourbonnais F, Chamberlain M (2001) Measuring nursing support during childbirth. American Journal of Mater- nal/Child Nursing, 26 (5): 264- 271.

Hodnett ED (1996) Nursing support of the laboring woman. Journal of Obstetric, Gynecologic, and Neonatal Nursing, 25(3): 257- 264.

Hodnett ED (2002) Pain and women’s satisfaction with the experience of childbirth: A systematic review. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 186 (5): 160 – 172.

Hodnett ED, Gates S, Hofmeyr GJ et al. (2007) Continous support for women during child- birth. The Cochrane Collaboration, 4 (3):1-68.

Hunter LP (2002) Being with woman: A guiding concept fort he care of laboring women. Journal of Obstetric, Gynecologic and Neona- tal Nursing, 31 (6): 650-657.

Iliadou M (2012) Supporting women in labor. Health Scıence Journal, 6: 385-391.

Jacobson A (2006) Cognitive-Behavioral interven- tions for IV insertion pain. Association of perioperative Registered Nurses, 84 (6): 1031- 1048.

Kashanian M, Javadi F, Haghighi MM (2010) Effect of continuous support during labor on duration of labor and rate of cesarean delivery. International Journal of Gynecology and Obstetrics, 109 (3): 198-200.

Khresheh R (2010) Support in the first stage of labour from a female relative: the first step in improving the quality of maternity services. Midwifery, 26 (6): 21-24.

Kızılkaya N (1997) Kadınların doğum eylemindeki destekleyici hemşirelik davranışlarına ilişkin görüşleri. Perinatoloji Dergisi, 5 (3): 113-116.

Larkin P, Begley CM, Devane D (2009) Women’s experiences of labour and birth: an evolutionary concept analysis. Midwifery, 25 (2): 49-59.

MacKinnon K, Mclntyre M, Quance M (2005) The meaning of the Nurse’s presence during childbirth. Journal of Obstetric, Gynecologic and Neonatal Nursing, 34 (1): 28-36.

Manogin TW, Bechtel GA, Rami JS (2000) Caring behaviors by nurses: Women’s perceptions during childbirth. Journal of Obstetric, Gynecologic and Neonatal Nursing, 29 (2): 153-157.

Mayberry LJ, Wood SH, Strange LB et al. (2000) Managing second-stage labour. AWHONN Lifelines, 3 (6): 28-34.

Mete S (2013) Stres, hormonlar ve doğum arasın- daki İlişki. DEUHYO ED, 6 (2): 93-98.

Miltner RS (2000) Identifying labor support actions of intrapartum nurses. Journal of Obstetric, Gynecologic and Neonatal Nursing, 29 (5): 491-499.

Phumdoung S, Good M (2003) Music reduces sensation and distress of labor pain. Pain Management Nursing, 4 (2): 54-61.

Sauls DJ (2004) The labor support questionnaire: development and psychometric analysis. Jour- nal of Nursing Measurement, 12 (2): 123-132.

Sauls DJ (2006) Dimensions of professional labor support for intrapartum practice. Journal of Nursing Scholarship, 38 (1): 36-41.

Simkin P, Bolding A (2004) Update on nonpharmacologic approaches to relieve labor pain and prevent suffering. Journal of Midwifery & Women’s Health, 49 (6): 489-504.

Simkin PP, O’Hara M (2002) Nonpharmacologic relief of pain during labor: Systematic reviews of five methods. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 186 (5): 131-159.

Sleutel MR (2003) İntrapartum nursing: integra- ting Rubin’s framawork with social support theory. Journal of Obstetric, Gynecologic and Neonatal Nursing, 32 (1): 76-82.

Smith CA, Levett KM, Collins CT et al (2011) Relaxation techniques for pain management in labour. Cochrane Database of Systematic Reviews, 12: 1-35.

Soong B, Barnes M (2005) Maternal position at midwife- attended birth perineal trauma: Is there an association? BIRTH, 32 (3): 164-169.

Uludağ E, Mete S (2013) Doğumda verilen destekleyici bakıma ilişkin kadının algısı ölçeği, Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi.