EDİTÖRDEN

Hatice TEL AYDIN
3.193 705

Öz


 


 

Değerli okurlar, sevgili meslektaşlarım,

Cumhuriyet Hemşirelik Dergi’sinin 2013 yılı birinci sayısıyla siz değerli okurlarımızla buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bilimsel yayınlar uzun ömürlü olmayı ve daha fazla okuyucu kitlesine ulaşmayı hedefler. Dergimizin bir yıl gibi kısa sürede elektronik ortamda okuyucudan gördüğü ilgi ve yazarların çalışmalarını yayınlamak üzere dergimizi tercih etme oranları bizim için memnuniyet vericidir. Günümüzde akademik yükseltme ve atamalarda uluslararası yayınların öncelik kazanması ülkemiz bilim insanlarının uluslararası alanda söz sahibi olması açısından önemli olmakla birlikte bu durum ulusal yayınlara ilginin azalmasına neden olmuştur. Bu anlamda ulusal mesleki dergilere göndereceğiniz, öncelikle araştırma makaleleriniz olmak üzere bilimsel çalışmalarınız dergilerimizin yayın hayatına ciddi katkı sağlayacaktır.

Dergimizin bu sayısında; yoğun bakım hemşirelerinde etik duyarlılık, gebelerde bulantı kusmanın annelik rolü ile ilişkisi, özel hastanelerde çalışan hemşirelerde çalışma koşulları ile iş ve gelir güvencesizliği konulu üç araştırma makalesi ile hemşirelik araştırmalarında durum çalışmasının kullanılması ve son dönem böbrek yetmezliği olan hastalarda palyatif bakım konularını ele alan iki derleme makalesi olmak üzere beş bilimsel çalışmayı sizlerle  paylaşıyoruz. Yayınlanan bu makalelerin hemşirelik uygulama alanlarına önemli katkı sağlayacağını ve okurlarımız için yararlı olacağını düşünüyorum.

Dergimizin yayınlanmasında yoğun bir emek ve çabayla çalışan dergi ekibimize, dergimize bilimsel çalışmalarını gönderen meslektaşlarımıza, dergimize gelen yazıları titizlikle inceleyen ve önemli katkılar sunan hakem kurulu üyelerimize ve okurlarımıza içtenlikle teşekkür ederim.

Mesleki bilgi birikimlerimize katkı veren yeni çalışmalarınızı bizimle paylaşmanız beklentisi ile herkese güzel bir yaz ve iyi tatiller dilerim.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Hatice TEL AYDIN

 

 


Tam metin:

PDF PDF (English)