Editör yazısı

Hatice TEL AYDIN
2.770 1.364

Öz


EDİTÖRDEN

Değerli meslektaşlarım, sevgili okurlar,

Hemşirelik eğitim ve uygulamalarının niteliğini artırmak ve geliştirmek bilimsel süreçlerle üretilen bilginin kullanılmasıyla mümkündür. Bu nedenle mesleki bilimsel bilginin meslek üyelerine/uygulayıcılarına ulaşmasında süreli yayınlar önemli bir sorumluluk üstlenmektedir.

Genel olarak sağlık bilimleri alanında özelde ise hemşirelik alanında süreli yayınların sayısı önemli oranda artış göstermiştir. Bugün, ülkemizde hemşirelik alanında bilimsel bilginin duyurulmasına katkı veren hemşirelik dergilerinin sayısı yirmiye ulaşmıştır. Hemşirelik bilgilerinin yalnızca hemşirelik dergilerinde değil ulusal/uluslararası sağlık bilimleri dergilerinde de yayınlanma olanağının olduğunu düşündüğümüzde; bilimsel bilgi üretme sürecinde kazanılan bu ivme ülkemizde hem profesyonel hemşireliğin güçlenmesi, hem de bilimsel bilgiye dayalı olarak daha nitelikli hemşirelik hizmetlerinin sunulması açısından önemlidir. “Üretilen bilgilerin ne kadarının, ne kadar zamanda uygulamaya geçirilme olanağı bulduğu” sorusu akla gelmekle birlikte süreli yayıncılıkta gelinen bu nokta, bilginin uygulama alanına daha fazla yansıtılacağı inancımı ve beklentimi kuvvetlendirmektedir. Bu bağlamda bilimsel çalışmalarını yayınlama motivasyonu ve çabası içinde olan meslektaşlarımızın, dergimize gelen yazıları inceleyen hakem kurulu üyelerimizin, yayınları okuyarak bilgiyi uygulamalarına aktarma çabası gösteren okurlarımızın ve dergimizin ikinci sayısının yayınlanmasında yoğun bir emekle çalışan dergi ekibimizin bilginin uygulamaya yansımasında bir zincirin halkaları olarak önemli sorumluluklar yerine getirdikleri inancındayım.

Mesleki bilgi birikimlerimize katkı veren yeni çalışmalarınızı bizimle paylaşmanız beklentisi ile…

Saygılar sunarım.

Doç. Dr. Hatice TEL AYDIN


Tam metin:

Başlıksız PDF