Editoryal

Hatice Tel
3.745 448

Öz


Değerli meslektaşlarım, sevgili okurlar,

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından yayımlanmaya başlayan “Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi”nin ilk sayısı ile sizlerle buluşmanın heyecanını yaşıyoruz. İlk sayımızda buluştuğumuzu belirtmekle birlikte aslında kurum olarak süreli yayıncılık deneyimimizin “Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi” ile başladığını siz değerli okurlarımıza hatırlatmak isterim.

Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 1997 yılında, yılda iki sayı olarak yayımlanmaya başlamış, dergimizin en son 2008 yılı sayıları yayınlanmıştır. Kısa bir süre önce dergimizin yeniden yayınlanması çalışmaları başlatılmış ve dergi adında da bir değişiklik yapılması söz konusu olmuştur. Dergimiz, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nün yayın organı olarak “Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi” adıyla ve elektronik dergi olarak yayınlanmaya başlamış bulunmaktadır.

Günümüzde sayısı giderek artan sağlık bilimleri araştırmalarının yayınlanmasındaki temel amaçlar; bilimsel bilgi birikiminin daha etkin bir şekilde korunması, bilimsel bilgiye erişimde daha fazla kolaylık sağlanması ve bilimsel iletişim ortamında yeni ve güncel bilgiden yararlanmanın hızlandırılmasıdır. Kuşkusuz, bilimsel bilginin üretilme ve paylaşılma hızı geçmişe göre önemli bir ivme kazanmıştır. Ülkemizde bilimin, özelde hemşirelik biliminin bilgi üretme seviyesi açısından yakaladığı başarı son derece umut vericidir. Bu anlamda bilimsel süreli yayınlar, araştırma sonuçlarının bilim çevresine ve topluma etkin bir biçimde ulaştırılmasında, bilginin paylaşımında, akademik ve mesleki iletişimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasında önemli bir yere sahiptir.

Süreli yayıncılık son derece ciddi emek ve zaman yatırımı yapmayı gerektiren bir uğraş ve aynı zamanda da mesleki bir sorumluluktur. Bir derginin bilimsel standardı ve kalitesi editörün, dergi ekibinin ve hakemlerin yayınlanmak üzere gönderilen makaleleri inceleyip değerlendirirken verdikleri emek, harcadıkları zaman ile doğru orantılıdır. Bu yönüyle her dergi editörü, dergi ekibi, hakem kurulu, yazarı ve okuyucusundan oluşan bir ekip çalışmasının ürünüdür. Dergimizin bu sayısının okuyucuya ulaşmasında; yoğun çalışma temposuna karşın hakem kurulumuzda yer almayı kabul ederek yazıların bilimsel içeriğine önemli katkılar sağlayan hakem kurulu üyelerimize, yaptıkları bilimsel çalışmaları dergimize gönderen meslektaşlarımıza, okurlarımıza, dergi ekibimize verdikleri katkı ve destekler için teşekkür ederim. İlk sayısı ile okurlarıyla buluşan Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi’nin mesleğimize katkı sağlayan, uzun soluklu bir yayın hayatı olması dileklerimle…

Saygılar  sunarım.


Tam metin:

PDF (English)