Yayın politikası

Odak ve kapsam

Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi hakemli bir dergidir. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanır. Hemşirelik alanındaki yeni, güncel araştırmaları ve derleme yazılarını okuyucularına ulaştırmaya çalışır. Open Journal Systems yazılımını kullanarak açık dergi yayıncılığı formatında internet üzerinden yayınlanır.  Saygın bir hakem grubu ile çalışarak sürekli kaliteyi artırmayı ve daha fazla okura ulaşmayı amaçlar. Derginin gelişimine katkı yapmak isteyen tüm bilim insanlarının görüş ve önerilerini önemseyen bir yaklaşımı benimser.

Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi, Türkiye Atıf Dizini (Turkiye Citataion  Index)'nekayıtlıdır (Mart 2016).

Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi Yönetimi

 

Bölüm politikaları

Editöryal

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Articles

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş
 

Değerlendirme süreci

Dergide yayınlanmak üzere sunulan yazılar daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve yayınlanmak üzere kabul edilmemiş olmalıdır. Eğer makalede daha önce yayımlanmış; alıntı yazı, tablo, resim vs. mevcut ise makale yazarı, yayın hakkı sahibi ve yazarlarından yazılı izin almak ve bunu makalede belirtmek zorundadır. Kongre ya da sempozyumda sunulmuş olan çalışmalarda bu durum ilk sayfada dipnot olarak belirtilmelidir.

Yazım kuralları ile ilgili gerekli görülen düzeltmeler editör ya da hakemler tarafından yapılabilir. Düzeltme için geri gönderilen yazılarda, hakemlerin ve editörün istemleri dışında değişiklikler yapılamaz.

Yazım kurallarına uygun olarak yazılmayan yazılar yayınlanamaz. Dergide yayınlanan yazılar için yazarlara bir ücret ödenmez. Yayınlanmak üzere dergiye sunulan yazılar yayınlansın yayınlanmasın geri gönderilmez. Ancak düzeltme istenen yazılar düzeltmenin yapılmasını sağlamak amacıyla geri gönderilebilir.

Dergide yayınlanan yazıların sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yayınlanan yazılardan kaynak gösterilmek koşulu ile alıntı yapılabilir.

Tüm makale başvuruları: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/cumunuj/adresinden yapılmalıdır.

 

Açık erişim politikası

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

 


ISSN: 2147-7817