“Dinî Araştırmalara Adanmış Bir Dergi”

ARA


Toplam 6 ögeden 1 - 6 arası

 
2432 370
Tirmîzî’nin Sünen’inde Buharî ve Ebû Zur’a’nın İhtilafları
Cilt 20, Sayı 1 (2016): Cumhuriyet İlahiyat Dergisi
10.18505/cuifd.16399
Anas al-Jaad
PDF Kaynak göster
 
1876 511
Şafiî’nin Er-Risale’si İle Humeydî’nin El-Müsned’indeki Rivayetlerin Ortak Kaynakları Bağlamında Değerlendirilmesi
Cilt 16, Sayı 1 (2012): Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 16-1
10.18505/cuifd.87257
Fuat Karabulut
PDF Kaynak göster
 
2398 378
Hz. Peygamber'in Kullandığı -Biz- Duygusu Bağlamında Birleştiriciliği
Cilt 20, Sayı 1 (2016): Cumhuriyet İlahiyat Dergisi
10.18505/cuifd.37626
Osman Nedim Yektar
PDF Kaynak göster
 
2475 495
Cahi̇li̇ye Dönemi̇nden Sonra Sahâbe Şi̇i̇ri̇ni̇n Rolü
Cilt 19, Sayı 2 (2015): Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 19-2
10.18505/cuifd.98566
Osman Nedim Yektar
PDF Kaynak göster
 
2219 403
El-Kütüb’ten ‘İsrailiyat’a Bir Kavramın Tarih İçindeki Yolculuğu
Cilt 16, Sayı 1 (2012): Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 16-1
10.18505/cuifd.18031
Ali Kuzudişli
PDF Kaynak göster
 
3458 632
Mihne Hadisesi ve Hadis İlmine Etkileri Bakımından Mihne'nin Sonuçları
Cilt 19, Sayı 1 (2015): Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 19-1
10.18505/cuifd.22558
Ali Kaya
PDF Kaynak göster
 
Toplam 6 ögeden 1 - 6 arası

Arama ipuçları:

  • Arama terimlerinde küçük-büyük harf farkı gözetilmez
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir
  • Arama sonucunda default olarak sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir (aralarında VE olduğu varsayılır)
  • İki terimden birini veya diğerini içeren makaleleri bulmak isterseniz kelimeleri VEYA ile birleştirin (örn: eğitim VEYA araştırma)
  • Daha kompleks sorgular oluşturmak için parantez kullanın; örn: arşiv ((idare VEYA yönetim) siyasi DEĞİL)
  • İstediğiniz biçimde dizili sözcüklerden oluşan tam ibareyi sorgulamak için ibareyi tırnak işareti içine alın; örn: "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi tarama dışında tutmak için önüne - işareti veya DEĞİL koyun; örn: çevrim içi -politika
  • Bir kelimenin ek almış veya çoğul halini ya da aynı şekilde başlayıp değişik karakterlerle biten sözcüklerin tümünü taramak için * kullanın; örn: bio*taraması, içinde bio, bionic, biology, biological, biotechnology vb. terimler geçen tüm belgelerin bulunmasını sağlarDizinlenme Bilgileri

1. TUBİTAK - ULAKBİM TR DİZİN SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER VERİ TABANI (2012 yılı 16/1. Sayıdan itibaren / Kabul Tarihi: 13/11/2015) 

2. INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL  (Kabul Tarihi: 08/12/2015) 

3. OPEN ACADEMIC JOURNALS INDEX  (Kabul Tarihi: 08/08/2015)

4. TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ (Kabul Tarihi: 20/04/2015)

5. ARASTIRMAX SCIENTIFIC PUBLICATION INDEX (2001- -)

6. THE EUROPEAN REFERENCE INDEX FOR THE HUMANITIES AND THE SOCIAL SCIENCES (ERIH PLUS) (Kabul Tarihi: 06/09/2016)

7. EURASIAN SCIENTIFIC JOURNAL INDEX (KABUL TARIHI: 29/04/2016) 

8. SCIENTIFIC INDEXING SERVICES (SIS) (Kabul Tarihi: 04/05/2016) 

9. SOSYAL BİLİMLER ATIF DİZİNİ (SOBİAD) (Kabul Tarihi: 07/05/2016)

10EBSCO KAPSAMINDAKİ ULUSLARARASI ALAN INDEKSI:  ATLA RELIGION DATABASE© (ATLA RDB©) ATLAn3834296 (Kabul Tarihi: 20/05/2016

11.  PUBLIC KNOWLEDGE PROJECT (PKP) INDEX (Kabul Tarihi: 10/07/2016)

12. J-GATE E-JOURNAL GATEWAY (Kabul Tarihi: 07/07/2016) 

13. BROWZINE ACADEMIC JOURNAL COLLECTIONS (Kabul Tarihi: 07/07/2016) 

14. DIRECTORY OF RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI) (Kabul Tarihi: 08/08/2016)

15. DOAJ: DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS (Kabul Tarihi: 02/09/2016)

16. MLA International Bibliography (EBSCO ve ProQuest kapsamında, Kabul Tarihi: 14/09/2016)

17. CEEOL: Central and Eastern European Online Library (06/10/2016 - -)