“Dinî Araştırmalara Adanmış Bir Dergi”

Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 19, Sayı 1 (2015): Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 19-1 11. Türkiye Tefsir Akademisyenleri Buluşması ve Medya ve Kur’an Sempozyumu Öz
İsmail Çalışkan
 
Cilt 19, Sayı 1 (2015): Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 19-1 12. Türkiye Tefsir Akademisyenleri Buluşması ve Kur’ân ve Sahâbe Sempozyumu Öz
İsmail Çalışkan
 
Cilt 20, Sayı 1 (2016): Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 13. Tefsir Akademisyenleri Koordinasyon Toplantısı ve Akademik Tefsir Çalışmaları Sempozyumu (27-28 Mayıs 2016 Ankara) Öz   PDF   XML (English)
İsmail Çalışkan
 
Cilt 15, Sayı 1 (2011): Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 15-1 8. TÜRKİYE TEFSİR AKADEMİSYENLERİ BULUŞMASI VE KUR’ÂN’IN ANLASILMASINA KATKISI AÇISINDAN KUR’ÂN ÖNCESİ MEKKE TOPLUMU SEMPOZYUMU Öz   PDF
İsmail Çalışkan
 
Cilt 16, Sayı 1 (2012): Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 16-1 8-13 Yaş Çocuklarının Bilişsel Gelişiminde “Ölüm Kavramı” Öz   PDF
Sema Yılmaz
 
Cilt 15, Sayı 1 (2011): Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 15-1 ABDÜLHAMİD RÜŞTÜ(GÖRÜCÜ)EFENDİ VE İCAZETNAMELERİ Öz   PDF
Durmuş Arslan
 
Cilt 20, Sayı 1 (2016): Cumhuriyet İlahiyat Dergisi Akademik Yazım Kılavuzu Öz   PDF   XML (English)
Abdullah Demir
 
Cilt 20, Sayı 1 (2016): Cumhuriyet İlahiyat Dergisi Akdağ, Özcan. "Gazâlî ve Aquino’lu Thomas’a Göre Tanrı’nın Özgürlüğü". Doktora tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri 2015. Öz   PDF   XML (English)
Özcan Akdağ
 
Cilt 20, Sayı 1 (2016): Cumhuriyet İlahiyat Dergisi Ana Hatlarıyla Hitit Dini Öz   PDF   XML (English)
Kürşad Demirci, Burcu Falay
 
Cilt 20, Sayı 1 (2016): Cumhuriyet İlahiyat Dergisi Arap Dili Fonetiğinde Bazı Kavramların Yansıttığı ‘Ses Üretiminde Süre’ Olgusu Üzerine Bir Deneme Öz   PDF   XML
Nazife Nihal İnce
 
Cilt 20, Sayı 1 (2016): Cumhuriyet İlahiyat Dergisi Badeen, Edward. Sunnitische Theologie in Osmanischer Zeit [Osmanlı Döneminde Ehl-i Sünnet Kelamı]. Würzburg: Ergon Verlag, 2008. Öz   PDF   XML (English)
Özcan Taşcı
 
Cilt 20, Sayı 1 (2016): Cumhuriyet İlahiyat Dergisi Bakara Sûresi 284. Âyette Geçen Râ Harfinin Lâm Harfine İdgamı Konusundaki Kıraat Tartışmaları Öz   PDF   XML   XML (English)
Yakup Yüksel
 
Cilt 16, Sayı 1 (2012): Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 16-1 Bir Değerler Öğretimi Yöntemi Olarak Fotoğraf Yorumlama Öz   PDF
Faruk Kanger
 
Cilt 19, Sayı 2 (2015): Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 19-2 Cahi̇li̇ye Dönemi̇nden Sonra Sahâbe Şi̇i̇ri̇ni̇n Rolü Öz   PDF
Osman Nedim Yektar
 
Cilt 19, Sayı 2 (2015): Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 19-2 Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Makale Yazım Kuralları Öz   PDF
Yayın Kurulu
 
Cilt 19, Sayı 2 (2015): Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 19-2 Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Yayın İlkeleri Öz   PDF
Yayın Kurulu
 
Cilt 19, Sayı 1 (2015): Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 19-1 Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Yönergesi Ayrıntılar   PDF
Editör Ed.
 
Cilt 19, Sayı 2 (2015): Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 19-2 Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yönergesi Ayrıntılar   PDF
Yayın Kurulu
 
Cilt 20, Sayı 1 (2016): Cumhuriyet İlahiyat Dergisi Demir, Abdullah. “Ebû İshâk Zâhid es-Saffâr’ın Kelâm Yöntemi”. Doktora tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas 2014. Öz   PDF   XML (English)
Abdullah Demir
 
Cilt 19, Sayı 1 (2015): Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 19-1 Dergi Yayın İlkeleri Ayrıntılar   PDF
Editör Ed.
 
Cilt 15, Sayı 1 (2011): Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 15-1 DİN ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMENİN ROLÜ VE DİN DERSİ ÖĞRETMENİ YETERLİLİKLERİ (Türkiye Örneği) Öz   PDF
Nevzat Yaşar AŞIKOĞLU
 
Cilt 19, Sayı 2 (2015): Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 19-2 Di̇n Görevli̇si̇ni̇n Zi̇hni̇yet Dünyasi ve Bunun Mesleki̇ Sonuçları Öz   PDF
Şaban Erdiç
 
Cilt 20, Sayı 1 (2016): Cumhuriyet İlahiyat Dergisi Edebiyatımızda Çok Bilinmeyen Bir Tür: Rûznâme ve Bir Rûznâme Örneği Öz   PDF   XML (English)
Alim Yıldız
 
Cilt 19, Sayı 1 (2015): Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 19-1 Editörden Öz   PDF
Ömer Aslan
 
Cilt 19, Sayı 2 (2015): Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 19-2 Editörden Öz   PDF
Ömer Aslan
 
Toplam 103 ögeden 1 - 25 arası 1 2 3 4 5 > >> 


Dizinlenme Bilgileri

1. TUBİTAK - ULAKBİM TR DİZİN SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER VERİ TABANI (2012 yılı 16/1. Sayıdan itibaren / Kabul Tarihi: 13/11/2015) 

2. INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL  (Kabul Tarihi: 08/12/2015) 

3. OPEN ACADEMIC JOURNALS INDEX  (Kabul Tarihi: 08/08/2015)

4. TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ (Kabul Tarihi: 20/04/2015)

5. ARASTIRMAX SCIENTIFIC PUBLICATION INDEX (2001- -)

6. THE EUROPEAN REFERENCE INDEX FOR THE HUMANITIES AND THE SOCIAL SCIENCES (ERIH PLUS) (Kabul Tarihi: 06/09/2016)

7. EURASIAN SCIENTIFIC JOURNAL INDEX (KABUL TARIHI: 29/04/2016) 

8. SCIENTIFIC INDEXING SERVICES (SIS) (Kabul Tarihi: 04/05/2016) 

9. SOSYAL BİLİMLER ATIF DİZİNİ (SOBİAD) (Kabul Tarihi: 07/05/2016)

10EBSCO KAPSAMINDAKİ ULUSLARARASI ALAN INDEKSI:  ATLA RELIGION DATABASE© (ATLA RDB©) ATLAn3834296 (Kabul Tarihi: 20/05/2016

11.  PUBLIC KNOWLEDGE PROJECT (PKP) INDEX (Kabul Tarihi: 10/07/2016)

12. J-GATE E-JOURNAL GATEWAY (Kabul Tarihi: 07/07/2016) 

13. BROWZINE ACADEMIC JOURNAL COLLECTIONS (Kabul Tarihi: 07/07/2016) 

14. DIRECTORY OF RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI) (Kabul Tarihi: 08/08/2016)

15. DOAJ: DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS (Kabul Tarihi: 02/09/2016)

16. MLA International Bibliography (EBSCO ve ProQuest kapsamında, Kabul Tarihi: 14/09/2016)

17. CEEOL: Central and Eastern European Online Library (06/10/2016 - -)