“Dinî Araştırmalara Adanmış Bir Dergi”

Cilt 19, Sayı 2 (2015)

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 19-2

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (19/2)

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir PDF

İçindekiler

Jenerik

İç Kapak PDF
 
İçindekiler PDF
 

Editörden

Editörden PDF
Ömer Aslan

Hakemli Araştırma Makaleleri

Kur’an’da Bazı İman Konularının Ele Alınışı PDF
Sevgi Tütün
XVIII. Yüzyılda Kuzey Irak’ta Faali̇yet Yürüten Kadi̇rî Şeyhleri̇ PDF
Abdulcebbar Kavak
Şemseddi̇n Si̇vȃsȋ’ni̇n Tasavvufȋ Tecrübesi̇nde Rizȃ-yı Bȃrȋ Düşüncesi̇ PDF
Kadir Özköse
Fazlullah Moral'ın Münâcât-ı Bedîa Adlı Eseri PDF
Yusuf Yıldırım
Hanefi̇ Mezhebi̇nde Hi̇laf Li̇teratürü PDF
Halis Demir
Si̇vas’ta Bi̇r Kâdi̇rî Şeyhi̇ Mor Ali̇ Baba PDF
Talip Mert
İzlak Bi̇r Arti̇külasyon Konusu Mudur? PDF
Nazife Nihal İnce
Türk Musi̇ki̇si̇ndeki̇ Notasyonun Tari̇hsel Seyri̇ PDF
Mehmet Öncel
Cahi̇li̇ye Dönemi̇nden Sonra Sahâbe Şi̇i̇ri̇ni̇n Rolü PDF
Osman Nedim Yektar
Di̇n Görevli̇si̇ni̇n Zi̇hni̇yet Dünyasi ve Bunun Mesleki̇ Sonuçları PDF
Şaban Erdiç
Endülüs Emevî Emirlerinden Hişâm b. Abdurrahman'ın Hayatı ve Emirliği PDF
Sena Kaplan

Dergi Yayın İlkeleri ve Akademik Yazım Kuralları

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yönergesi PDF
Yayın Kurulu
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Yayın İlkeleri PDF
Yayın Kurulu
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Makale Yazım Kuralları PDF
Yayın Kurulu


Dizinlenme Bilgileri

1. TUBİTAK - ULAKBİM TR DİZİN SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER VERİ TABANI (2012 yılı 16/1. Sayıdan itibaren / Kabul Tarihi: 13/11/2015) 

2. INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL  (Kabul Tarihi: 08/12/2015) 

3. OPEN ACADEMIC JOURNALS INDEX  (Kabul Tarihi: 08/08/2015)

4. TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ (Kabul Tarihi: 20/04/2015)

5. ARASTIRMAX SCIENTIFIC PUBLICATION INDEX (2001- -)

6. THE EUROPEAN REFERENCE INDEX FOR THE HUMANITIES AND THE SOCIAL SCIENCES (ERIH PLUS) (Kabul Tarihi: 06/09/2016)

7. EURASIAN SCIENTIFIC JOURNAL INDEX (KABUL TARIHI: 29/04/2016) 

8. SCIENTIFIC INDEXING SERVICES (SIS) (Kabul Tarihi: 04/05/2016) 

9. SOSYAL BİLİMLER ATIF DİZİNİ (SOBİAD) (Kabul Tarihi: 07/05/2016)

10EBSCO KAPSAMINDAKİ ULUSLARARASI ALAN INDEKSI:  ATLA RELIGION DATABASE© (ATLA RDB©) ATLAn3834296 (Kabul Tarihi: 20/05/2016

11.  PUBLIC KNOWLEDGE PROJECT (PKP) INDEX (Kabul Tarihi: 10/07/2016)

12. J-GATE E-JOURNAL GATEWAY (Kabul Tarihi: 07/07/2016) 

13. BROWZINE ACADEMIC JOURNAL COLLECTIONS (Kabul Tarihi: 07/07/2016) 

14. DIRECTORY OF RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI) (Kabul Tarihi: 08/08/2016)

15. DOAJ: DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS (Kabul Tarihi: 02/09/2016)

16. MLA International Bibliography (EBSCO ve ProQuest kapsamında, Kabul Tarihi: 14/09/2016)

17. CEEOL: Central and Eastern European Online Library (06/10/2016 - -)