“Dinî Araştırmalara Adanmış Bir Dergi”

Cilt 12, Sayı 2 (2008)

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 12-2