“Dinî Araştırmalara Adanmış Bir Dergi”

Cilt 16, Sayı 1 (2012)

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 16-1

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 16-1

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir PDF

İçindekiler

Hakemli Araştırma Makaleleri

8-13 Yaş Çocuklarının Bilişsel Gelişiminde “Ölüm Kavramı” PDF
Sema Yılmaz
Bir Değerler Öğretimi Yöntemi Olarak Fotoğraf Yorumlama PDF
Faruk Kanger
Kur’anın Duyguları Eğitmesi Bağlamında Öfkenin Kontrolü Meselesi PDF
Süleyman Pak
Şafiî’nin Er-Risale’si İle Humeydî’nin El-Müsned’indeki Rivayetlerin Ortak Kaynakları Bağlamında Değerlendirilmesi PDF
Fuat Karabulut
El-Kütüb’ten ‘İsrailiyat’a Bir Kavramın Tarih İçindeki Yolculuğu PDF
Ali Kuzudişli
İslâm Korkusunun/İslâmofobinin Oluşmasında ‘Cihad’ Algısının Rolü PDF
Hüseyin Yılmaz


Dizinlenme Bilgileri

1. TUBİTAK - ULAKBİM TR DİZİN SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER VERİ TABANI (2012 yılı 16/1. Sayıdan itibaren / Kabul Tarihi: 13/11/2015) 

2. INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL  (Kabul Tarihi: 08/12/2015) 

3. OPEN ACADEMIC JOURNALS INDEX  (Kabul Tarihi: 08/08/2015)

4. TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ (Kabul Tarihi: 20/04/2015)

5. ARASTIRMAX SCIENTIFIC PUBLICATION INDEX (2001- -)

6. THE EUROPEAN REFERENCE INDEX FOR THE HUMANITIES AND THE SOCIAL SCIENCES (ERIH PLUS) (Kabul Tarihi: 06/09/2016)

7. EURASIAN SCIENTIFIC JOURNAL INDEX (KABUL TARIHI: 29/04/2016) 

8. SCIENTIFIC INDEXING SERVICES (SIS) (Kabul Tarihi: 04/05/2016) 

9. SOSYAL BİLİMLER ATIF DİZİNİ (SOBİAD) (Kabul Tarihi: 07/05/2016)

10EBSCO KAPSAMINDAKİ ULUSLARARASI ALAN INDEKSI:  ATLA RELIGION DATABASE© (ATLA RDB©) ATLAn3834296 (Kabul Tarihi: 20/05/2016

11.  PUBLIC KNOWLEDGE PROJECT (PKP) INDEX (Kabul Tarihi: 10/07/2016)

12. J-GATE E-JOURNAL GATEWAY (Kabul Tarihi: 07/07/2016) 

13. BROWZINE ACADEMIC JOURNAL COLLECTIONS (Kabul Tarihi: 07/07/2016) 

14. DIRECTORY OF RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI) (Kabul Tarihi: 08/08/2016)

15. DOAJ: DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS (Kabul Tarihi: 02/09/2016)

16. MLA International Bibliography (EBSCO ve ProQuest kapsamında, Kabul Tarihi: 14/09/2016)

17. CEEOL: Central and Eastern European Online Library (06/10/2016 - -)