“Dinî Araştırmalara Adanmış Bir Dergi”

Cilt 15, Sayı 2 (2011)

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 15-2