“Dinî Araştırmalara Adanmış Bir Dergi”

Cilt 13, Sayı 2 (2009)

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 13-2