“Dinî Araştırmalara Adanmış Bir Dergi”

Cilt 17, Sayı 2 (2013)

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 17-2