“Dinî Araştırmalara Adanmış Bir Dergi”

Cilt 18, Sayı 2 (2014)

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 18-2